Meer kinderopvang = meer vrouwen aan het werk

De Europese sociale partners zijn het erover eens dat er meer vrouwen actief moeten zijn op de arbeidsmarkt om gendergelijkheid te bevorderen. Europese lidstaten moeten ondersteund worden bij het verbeteren van het aanbod en de betaalbaarheid van kinderopvang want een gebrek aan beschikbare, toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle opvangfaciliteiten blijft nog steeds een belangrijke belemmering voor de economische activiteit van mensen met zorgtaken, in de praktijk meestal vrouwen. Dat was de conclusie van een bijeenkomst van de Europese sociale partners op 17 september over kinderopvang.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
30 september 2020

De Europese Commissie heeft gendergelijkheid hoog op haar agenda geplaatst. Op 5 maart publiceerde ze een strategie voor gendergelijkheid voor 2020-2025. Als gevolg daarvan stelt ze voor de Barcelona-doelstellingen (*) te herzien om verdere opwaartse convergentie tussen de lidstaten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang te stimuleren. De Europese lidstaten zullen worden ondersteund bij het verbeteren van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kwaliteitsvolle zorgdiensten voor kinderen en andere afhankelijke personen door middel van investeringen uit verschillende EU-financieringsbronnen, maar ook de lidstaten zelf moeten voor voldoende investeringen zorgen.

Het Europees semester met o.a. het sociaal scorebord is hierbij een belangrijk monitoringinstrument. Er wordt ook verwezen naar de nieuwe koppeling die in de landenspecifieke rapporten van het semester moet worden gelegd met de SDG's, waaronder SDG 5 over gendergelijkheid.

Naast kinderopvang voor kinderen vóór de leerplichtige leeftijd is er in Europa ook een tekort aan buitenschoolse en vakantieopvang. Dat is een groot obstakel voor voltijds betaald werk voor ouders met schoolgaande kinderen en kan verklaren waarom veel moeders, aangezien zij vaak het grootste deel van de kinderopvang op zich nemen, deeltijds blijven werken, zelfs wanneer hun kinderen al iets ouder zijn. Het is daarom noodzakelijk om de openingstijden van zorginstellingen uit te breiden, om in te spelen op de verschillende behoeften van werknemers doorheen hun loopbaan.

Het VBO doet een oproep aan de nieuwe regering en deelentiteiten om deze kans te grijpen om het Faciliteitsfonds voor herstel en veerkracht in te zetten voor duurzame investering in de nodige zorgstructuren en opvangfaciliteiten.

(*) Volgens de doelstellingen van Barcelona moet 90% van de kinderen tussen 3 jaar en de leerplichtige leeftijd en 33% van de kinderen onder 3 jaar terecht kunnen in de kinderopvang. Dat is een belangrijk instrument om mogelijke sociale nadelen van kinderen aan te pakken en om een positieve cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen vanaf jonge leeftijd te verzekeren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.