Sectoren zijn de drijvende kracht achter meer diversiteit en inclusie op de werkvloer

Het VBO heeft zich samen met meerdere sectorfederaties (Agoria, essenscia, Confederatie Bouw, Febelfin, Comeos, Federgon) geëngageerd om in te zetten op meer etnische diversiteit en inclusie op de werkvloer. Dat engagement ligt vast in de ‘Way Forward’-verklaring, die werd opgesteld door CSR Europe, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en het Prins Filipfonds. Tijdens een rondetafelgesprek op het Koninklijk Paleis in Brussel, in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning op 16 maart 2022, kreeg het VBO de gelegenheid om het plan van aanpak toe te lichten.


Monica De Jonghe, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
23 maart 2022

De belangrijkste vraag is welke rol het VBO en zijn sectorfederaties spelen om individuele ondernemingen bewust te maken van het belang van diversiteit en inclusie, en hen aan te moedigen om daar sterker op in te zetten? De win-win-win voor de ondernemingen, werknemers en de maatschappij is evident. Meerdere studies hebben aangetoond dat meer diversiteit en inclusie op de werkvloer een onbetwistbaar positieve impact heeft op de groei van bedrijven, maar ook op het welzijn van de werknemers. Een diverse werkvloer leidt tot een hogere omzet, er is een grotere bereidheid om te innoveren, men kan kiezen uit een grotere groep van talenten en het leidt tot een bredere klantenbasis.

In de missie van het VBO, ‘creating value for society’, zit het engagement voor meer diversiteit en inclusie in de wereld van werk heel duidelijk vervat. Onze arbeidsmarkt moet een correctere afspiegeling zijn van onze samenleving en iedereen gelijke kansen geven, ongeacht afkomst, gender, leeftijd, religie, arbeidshandicap …  een no-brainer dus. Komt daarbij dat met het tekort aan arbeidskrachten – kijk naar de 200.000 openstaande vacatures vandaag - wij elk beschikbaar talent op onze arbeidsmarkt nodig hebben. We mogen deze talenten niet links laten liggen en moeten op zoek gaan naar manieren om iedereen te bereiken, zeker de groepen die het vandaag moeilijk hebben om onze arbeidsmarkt te betreden.

Proactieve sectorale aanpak

Hoe willen het VBO en zijn sectorfederaties deze uitdagingen concreet aanpakken? Om te beginnen is het essentieel om af te stappen van de ‘one size fits all’-benadering. Dat is meteen ook een belangrijke boodschap voor de overheid! Stop met maatregelen die ondernemingen bedelven onder tal van bijkomende verplichtingen met daaraan gekoppelde sancties. Dat werkt gewoon contraproductief. Een diverse en inclusieve werkvloer bereik je alleen door alle stakeholders te overtuigen van het belang ervan, en een werkomgeving te creëren waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.  

Daarom is een positieve en proactieve sectorale aanpak zo cruciaal!  Elke sector staat immers voor andere uitdagingen, en kan het best beoordelen welke stappen nodig zijn om meer diversiteit en inclusie te bereiken. Meerdere sectoren van het VBO zijn die weg al ingeslagen en hebben een sectoreigen beleid uitgestippeld waarmee de ondernemingen aan de slag kunnen. Ze boeken daarmee mooie vooruitgang en timmeren voort aan de weg. Het VBO neemt de rol op zich om die goede praktijken verder uit te breiden en alle sectoren te inspireren om meer in het algemeen aan diversiteit en inclusie te werken.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.