VBO tevreden met akkoord sociale partners over KB positieve acties

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een gezamenlijk advies geformuleerd op het Koninklijk Besluit (KB) inzake positieve acties. Positieve acties zijn tijdelijke maatregelen die ondernemingen kunnen nemen om een feitelijke ongelijkheid van een achtergestelde groep weg te werken. Monica De Jonghe, VBO-onderhandelaar in de NAR: ‘Wij zijn tevreden dat de regering een wettelijk kader heeft uitgewerkt, met als belangrijkste doelstelling om sectoren of bedrijven die positieve acties willen ondernemen een rechtszeker kader te bieden.’


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
25 september 2018

De Belgische arbeidsmarkt kent een structureel probleem wanneer het gaat om de tewerkstelling van vrouwen, herintreders, ouderen, personen met een handicap en personen van vreemde afkomst. Zo blijft volgens Eurostat de werkgelegenheidsgraad van personen van buitenlandse origine (59,4%) ver onder die van de Belgische werknemers (69,8%). Dat moet beter. Elke maatregel die de werkgelegenheidsgraad van deze groepen de hoogte in kan duwen, moet dan ook toegejuicht worden.

Het is de bedoeling dat werkgevers en vakbonden binnen sectoren of op ondernemingsniveau via een cao afspreken om bepaalde doelgroepen tijdelijk te bevoordelen, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

- Er moet een kennelijke ongelijkheid zijn (te bewijzen door de werkgever);

- Het is de doelstelling van die positieve acties om die ongelijkheid te doen verdwijnen;

- De maatregel is slechts tijdelijk;

- De maatregel mag andermans rechten niet beperken.

Enkele voorbeelden van positieve acties zijn: het gericht promoten van vacatures bij specifieke doelgroepen, stageplaatsen en vakantiejobs voorbehouden voor jongeren van buitenlandse origine, een vacature (tijdelijk) eerst aanbieden aan een sollicitant met een arbeidshandicap omdat deze groep ondervertegenwoordigd is in de onderneming …

In grote lijnen kan het VBO zich vinden in het ontwerp, maar toch hebben we enkele fundamentele opmerkingen waar best rekening mee wordt gehouden bij het uitwerken van het uiteindelijke KB:

- Volgens het KB kan een positief actieplan enkel worden ingediend na verplicht collectief overleg via een cao of toetredingsactie. Indien de overheid bedrijven wil stimuleren om positieve acties te gebruiken met het oog op meer diversiteit, dan moeten bedrijven ook eenzijdig, zonder voorafgaand overleg, een positief actieplan kunnen indienen, aan de hand van een modelformulier dat aan het KB wordt gehecht.

- In het kader van de arbeidsdeal is beslist dat sectoren informatie moeten geven over de besteding van hun middelen met het oog op het wegwerken van de knelpunteconomie. Zo wordt het budget voor risicogroepen volledig gefinancierd door de werkgevers, maar kan dit slechts voor de helft vrij besteed worden door de sectoren. De andere helft werd namelijk door de vorige regering voorbestemd voor enkele doelgroepen zoals oudere werknemers of jongeren. Wij vinden dat de sectoren de autonomie moeten hebben om de middelen die zij beheren ook effectief te kunnen aanwenden ter ondersteuning van deze plannen.

- Uiteindelijk moet er ook een oplossing worden gevonden voor de uitzendsector: deze sector zou namelijk ook positieve actieplannen moeten kunnen uitwerken voor alle uitzendkrachten, en niet alleen voor hun eigen medewerkers.

Monica De Jonghe: ‘Ik ben erg tevreden dat we samen met de vakbonden in de NAR een advies hebben kunnen uitwerken. Als werkgeversorganisatie willen we hier dan ook zeker onze schouders onder zetten. Wij hopen dat de minister van Werk rekening houdt met onze opmerkingen. Alleen zo kunnen we ondernemingen bewust maken van de meerwaarde van diversiteit en hen sensibiliseren diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Diversiteit is en blijft immers een troef.’

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.