De OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het Nationaal Contactpunt

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn aanbevelingen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), gesteund door de regeringen van de 46 landen, waaronder de lidstaten van de OESO (België is lid van de OESO), maar ook landen zoals Argentinië, Brazilië, Egypte, Letland, Litouwen, Tunesië,… In tegenstelling tot wat hun naam laat vermoeden, zijn deze aanbevelingen niet louter gericht aan multinationale ondernemingen, maar aan alle ondernemingen, ongeacht hun grootte of sector.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
26 oktober 2015

De aanbevelingen hebben onder meer betrekking op arbeidsrelaties, mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, milieu, consumentenbescherming en mededinging. Op deze manier wil men ondernemingen stimuleren om wereldwijd een positieve bijdrage te leveren aan de economische, ecologische en maatschappelijke vooruitgang. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk aangegeven welke praktijken onaanvaardbaar zijn.

De OESO-richtlijnen bestaan al sedert 1976 (het is de oudste intergouvernementele norm voor maatschappelijk verantwoord gedrag voor ondernemingen), maar de tekst kreeg in 2011 nog een update. Sinds 2011 ligt de klemtoon nog meer op mensenrechten, meer specifiek op ‘due diligence’ en ketenverantwoordelijkheid. Het gaat om een belangrijke vernieuwing:

  • ‘due diligence’ betekent dat men van ondernemingen verwacht dat zij de risico’s van hun bedrijfsactiviteiten in kaart brengen: worden de mensenrechten gerespecteerd? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Houden we rekening met het milieu? Is er een risico op corruptie?,… En dat ze vooraf bepalen hoe ze hiermee zullen omgaan;
  • ketenaansprakelijkheid houdt in dat een bedrijf er niet alleen verantwoordelijk voor is om zelf de OESO-richtlijnen te respecteren, maar dat het ook, in de mate van het mogelijke, nagaat dat zijn onderaannemers, leveranciers en andere partners dit ook doen.

Nationaal Contactpunt
De toepassing van de OESO-richtlijnen wordt in elke ondertekenende staat ondersteund door een Nationaal Contactpunt, ook in België (sinds 1980).

Het Belgisch Nationaal Contactpunt (NCP) staat in voor de bevordering van de OESO-richtlijnen door promotieactiviteiten, maar kan in specifieke gevallen ook optreden als bemiddelaar en facilitator van onpartijdig overleg over de toepassing van de OESO-richtlijnen op een concreet dossier. Het is samengesteld uit leden van de federale en gewestelijke overheden, vertegenwoordigers van de vakbonden en van de werkgeversorganisaties (het VBO is lid van het NCP).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.