Data protection en privacy: de kaderwet

Op 25 mei 2018 werd de GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Deze Europese verordening is rechtstreeks van toepassing in België. De GDPR regelt echter een aantal zaken bewust niet. Het is dus aan de lidstaten om dit zelf in te vullen. Een tussenkomst van de Belgische wetgever was dus nog nodig. En op 5 september – meer dan vier maanden na de inwerkingtreding van de GDPR zelf – kwam die er uiteindelijk ook in de vorm van de zogenaamde ‘kaderwet’. De bepalingen van deze kaderwet treden, op enkele uitzonderingen na, onmiddellijk in werking.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
11 september 2018

De kaderwet bevat hoofdzakelijk bepalingen die invulling geven aan de manier waarop de overheid zelf de GDPR zal toepassen. Toch zijn er ook heel wat bepalingen met een mogelijke impact op de ondernemingen. Zo voorziet deze wet o.a. :

  • De verlaging van de leeftijd waarop kinderen zelf hun toestemming kunnen geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens van 16 jaar naar 13 jaar;
  • Bijkomende beschermingsmaatregelen voor de verwerking van genetische, biometrische en gezondheidsgegevens;
  • Een limitatieve lijst van gevallen waarin het toegelaten is om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken (vb. in bepaalde gevallen: de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene);

Tenslotte voorziet deze kaderwet ook dat overheden in België vrijgesteld zijn van de (potentieel erg zware) sancties van de GDPR. De overheid is nochtans één van de grootste verwerkers van persoonsgegevens van het land...

De kaderwet is niet het enige Belgische wetgevende initiatief inzake gegevensbescherming en privacy. Een wet tot herinvoering van twee sectorale comités – er waren vroeger 6 sectorale comités, maar deze werden niet zo lang geleden afgeschaft – zit eveneens in de pijplijn. Het gaat om een Comité Informatieveiligheid en een Comité voor de federale overheid. De publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt elk moment verwacht.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.