GDPR – Nieuwe aanbeveling van de GBA over direct marketing

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceerde zopas op haar website een aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens bestemd voor direct-marketingdoeleinden. Verschillende bedrijven zaten daarop te wachten, omdat direct marketing toch het merendeel van hen aanbelangt.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
17 februari 2020

Eigenlijk zijn alle ondernemingen, ongeacht hun omvang, betrokken partij zodra ze een bericht uitsturen dat de verwerking van persoonsgegevens inhoudt. En dat ongeacht de vorm van dat bericht, of dat nu gewenst is of niet, en op voorwaarde dat het bedoeld is om (al dan niet betalende) diensten of producten aan te prijzen of te verkopen. Daarbij doet het er niet toe of die ondernemingen in een commercieel of niet-commercieel kader opereren, en of ze zich tot een of meerdere fysieke personen richten in een privaat of professioneel kader.

De GBA krijgt heel wat klachten en vragen over direct marketing, in die mate zelfs dat het in de top 3 staat van thema's waarvoor mensen te rade komen bij de Autoriteit. Gelet op het aantal verzoeken, maar eveneens op grond van vastgestelde onregelmatigheden en door de almaar indringendere aard van bepaalde methodes, heeft de GBA direct marketing opgenomen in haar strategische prioriteiten voor 2020. Met haar aanbeveling, bijna 80 pagina's lang, wil de GBA duidelijkheid scheppen in een complexe kwestie, meer bepaald het delicate evenwicht tussen de rechten van de betrokkenen en de belangen van de bedrijven die hun gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Ze wil bedrijven ook concrete oplossingen aanreiken aan de hand van praktische voorbeelden.

De GBA geeft een heel brede definitie van wat zij als direct marketing beschouwt en van de verrichtingen die ermee verband houden en die nieuwe profilingtechnieken gebruiken om gerichter doelgroepen samen te stellen. De GBA herhaalt tevens de onontbeerlijke wettelijke grondslag, met name de toestemming die de GDPR oplegt (uitdrukkelijk, specifiek, vrij, ondubbelzinnig ...) en het gerechtvaardigd belang. Die wettelijke grondslag wordt duidelijk toegelicht aan de hand van praktijkcases, want maar al te vaak wordt hij ondoordacht gehanteerd. Tot slot benadrukt de aanbeveling de noodzaak aan transparantie in de informatie die de betrokkenen krijgen, een van de basisbeginselen van de GDPR.

Alexandra Jaspar, directeur van het Kenniscentrum van de GBA, verwoordde het als volgt bij de voorstelling van deze aanbeveling: “We willen de verantwoordelijken van de bedrijven die actief zijn op alle niveaus van de direct-marketingketen begeleiden en informeren. Iedereen moet deze regels onder de knie krijgen, zodat de burger niet wordt onderworpen aan onwettige praktijken. Elk van deze actoren moet zijn rol, verantwoordelijkheid en verplichtingen kennen”. Naar aanleiding van de publicatie van het document kwam ze ook duiding geven aan de juridische verantwoordelijken en data protection officers van onze VBO-leden. De aanbeveling is te vinden op de website van de GBA

> Download de aanbeveling van de GBA
> De GBA zal eerstdaags ook een FAQ publiceren op haar website om de informatie nog vlotter toegankelijk te maken. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.