GDPR: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit legt eerste sanctie op

De nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), opgericht in april 2019, legde eind mei haar eerste sanctie op sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) van kracht werd.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
11 juni 2019

Ze legde een burgemeester een administratieve boete van 2000 euro op voor het misbruik van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden.

De burgemeester had e-mailadressen, verkregen in het kader van een stedenbouwkundig project, gebruikt voor zijn verkiezingscampagne. Een van de basisprincipes van de GDPR is het finaliteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat de gegevens van natuurlijke personen verzameld moeten worden voor welbepaalde doeleinden (een finaliteit) en niet mogen worden hergebruikt voor andere doeleinden die onverenigbaar zijn met de oorspronkelijke doeleinden zonder de toestemming van de betrokken personen.

De boete die de GBA oplegde is bescheiden, maar vormt wel een belangrijk signaal. Op die manier herinnert de Gegevensbeschermingsautoriteit ons eraan dat ze waakt over de correcte toepassing van de GDPR en indien nodig de verwerkingsverantwoordelijken zal bestraffen. Daarnaast benadrukt de GBA in dit geval dat overheidsmandatarissen, zoals burgemeesters, aan wie de burgers hun persoonsgegevens hebben toevertrouwd, extra waakzaam moeten zijn en die gegevens niet voor persoonlijke doeleinden mogen gebruiken. 

In januari 2019 hadden de controleautoriteiten volgens een overzicht van de Europese Commissie al 95.180 klachten ontvangen sinds 25 mei 2018, de datum waarop de GDPR in werking trad. De jongste maanden troffen al verschillende lidstaten sancties, zo legde de Franse CNIL Google een boete van 50 miljoen euro op.

Het is dus belangrijk dat ondernemingen de bescherming van persoonsgegevens ernstig nemen. Ze moeten nieuwe reflexen kweken en een nieuwe visie hanteren om verantwoordelijker om te gaan met gegevensbeheer.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.