Vermijd een schandaal dankzij een ‘data clean-up’

Zijn persoonsgegevens het nieuwe goud? Een databank met persoonsgegevens kan zeker een belangrijke troef zijn, maar alleen als de data waarover je beschikt ook echt de gegevens zijn die jouw onderneming nodig heeft om haar activiteiten te ontplooien. Kwaliteit boven kwantiteit. Zo staat het ook in de wet (in de befaamde GDPR). De Cyber Security Coalition heeft deze waardevolle boodschap samengevat in een  filmpje van 1 minuut. En hoopt op deze manier iedereen te motiveren om deze zomer een ‘GDPR data clean-up’ te houden.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
30 juni 2020

Persoonsgegevens, een risico?
Persoonsgegevens verzamel je op allerlei manieren, bewust en onbewust. Onze computers, smartphones, usb-sticks of hard drives, mailboxen, enz. bevatten enorme hoeveelheden persoonsgegevens. Ter herinnering, een persoonsgegeven is elk gegeven dat je toelaat om een persoon, zelfs indirect, te identificeren. Denk dus niet alleen aan namen en e-mailadressen, maar ook aan telefoonnummers, IP-adressen, enz.

En die enorme hoeveelheden persoonsgegeven zijn een risico voor de onderneming. Persoonsgegevens kunnen immers verloren gaan, gestolen worden of per ongeluk publiek gemaakt. Men spreekt dan van een datalek en de Gegevensbeschermingsautoriteit kan daarvoor aanzienlijke financiële sancties opleggen aan ondernemingen, op basis van de GDPR. En de personen wier gegevens gelekt werden, kunnen bovendien een schadevergoeding eisen.

Gegevensminimalisering
Om het risico op een datalek te beperken, bedacht men het principe van gegevensminimalisering: houd alleen de persoonsgegevens bij die je echt nodig hebt voor het doel dat je wil bereiken. Andere gegevens verwijder je, want wat je niet hebt, kan je niet verliezen. Op die manier zorg je er meteen ook voor dat de data die je wel in je bezit hebt, relevant is voor jouw ondernemingsactiviteit. Een kleine hoeveelheid nuttige gegevens brengt een onderneming immers veel verder dan een grote, onoverzichtelijk verzameling van zowel relevante als irrelevante gegevens.

Een data clean-up deze zomer?
Het is natuurlijk allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want als we eerlijk zijn, houden we waarschijnlijk allemaal te veel en te vaak gegevens bij die we niet (meer) nodig hebben. Daarom is de Cyber Security Coalition niet gestopt bij een leuk filmpje om de aandacht op de nood van een regelmatige data clean-up te vestigen, maar is er ook een handige folder die je een driestappenplan en een aantal tips geeft om een data clean-up voor elke onderneming behapbaar te maken.

VBO – Het VBO is een actief lid van de Cyber Security Coalition en is heel tevreden met het initiatief van de ‘GDPR data clean-up’-campagne. Twee jaar geleden werd de GDPR van toepassing in België met daarin vervat o.a. het principe van gegevensminimalisering en de sancties voor datalekken. De timing is dus perfect om binnen elke onderneming een evaluatie te maken van de toepassing van deze wetgeving en de ‘GDPR data clean-up’-campagne is daarvoor de ideale tool.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.