Voldoet de ‘privacywet’ aan de behoeften van onze samenleving?

Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging en Privacy, Mathieu Michel, lanceerde een evaluatie van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
23 juni 2021

Met die evaluatie wil hij een beter zicht krijgen op hoe de belanghebbenden uit het veld, de gegevensverwerkingsverantwoordelijken en onderaannemers de wet interpreteren, op de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden, maar er ook voor zorgen dat burgers de wet en hun rechten beter kennen. We moeten ons nog meer concentreren op de optimale bescherming van de gegevens van alle Belgen.

De privacywet is onbetwistbaar een essentieel reglementair kader voor de digitale transformatie die de regering-De Croo actief promoot. Het vertrouwen van de burgers in de verwerking van hun persoonsgegevens staat hierbij dus centraal. Dat vertrouwen werd de laatste maanden aan het wankelen gebracht, in het bijzonder omdat de wettelijke bepalingen om de pandemie tegen te gaan, mogelijk een inbreuk vormen op de bescherming van de persoonsgegevens van de burgers.

Bovendien schaadt de kritiek van de Europese Commissie op de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) het vertrouwen van de burger in deze regelgeving nog meer. De Commissie besliste inderdaad op 9 juni om een inbreukprocedure te openen tegen België, omdat ze van mening is dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit niet onafhankelijk is.

Dat is waarom deze evaluatie van de Belgische wet op het goede moment komt. Het VBO communiceerde reeds, net als tal van betrokken federaties en actoren, zijn kritiek op en suggesties ter verbetering van de ‘privacywet’. Ook het standpunt van alle betrokken personen en burgers is essentieel. Er werd dus een openbare raadpleging opgezet via deze link.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.