Critical Raw Materials Act - De noden van de industrie

Het VBO nam deel aan een uitwisseling op hoog niveau tussen leden van onze BusinessEurope-koepel en de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis. Daar werd gehamerd op de groeiende nood aan kritieke grondstoffen, bijvoorbeeld in het kader van de dubbele (energie- en digitale) transitie. Het is dus belangrijk dat we onze bevoorradingsbronnen beveiligen en diversifiëren, of het nu gaat om grondstoffen, geraffineerde producten of verwerkte producten.


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
22 februari 2023

Dat aspect moet nadrukkelijker aanwezig zijn in de vrijhandelsakkoorden en de partnerschappen die de EU met derde landen sluit (met name in Afrika, Latijns-Amerika en Azië). Ook meer inspanningen rond innovatie en circulaire economie kunnen ertoe bijdragen dat de EU minder afhankelijk wordt van derde landen. Daarbij mogen de huidige waardeketens niet worden verstoord (bijvoorbeeld door het invoeren van exportverboden vanuit de EU).

Een andere optie is het stimuleren van de winning en verwerking van hulpbronnen in de ondergrond van de EU. In dat verband moeten natuurlijk strenge duurzaamheidsnormen worden nageleefd, en moet de bevolking voor het idee worden gewonnen.

Tot slot gingen de besprekingen ook over het regelgevingskader en de monitoring van de behoeften. In dat verband hebben de economische actoren ervoor gepleit dat de EU geen nieuwe administratieve lasten of rapportageverplichtingen invoert (met name met betrekking tot potentieel gevoelige bedrijfsgegevens).

VBO - Het VBO is blij dat uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis de tijd heeft genomen om te luisteren naar het bedrijfsleven in de aanloop naar de voor 14 maart aangekondigde publicatie van de ‘Critical Raw Materials Act’.

Foto: © Image by macrovector on Freepik (Europese vlag)

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.