De nieuwe Europese Commissie – Eerste analyse van het VBO

De pas verkozen voorzitter van de Europese Commissie, de Duitse christendemocrate Ursula von der Leyen, heeft de leden van haar team en hun bevoegdheden voorgesteld. Liberaal Didier Reynders werd naar voren geschoven als Belgisch commissaris. In vergelijking met de huidige Commissie-Juncker zien we zowel een zekere continuïteit als enkele evoluties.


Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
16 september 2019

Het aantal mannen en vrouwen is bijna perfect in evenwicht. Als gevolg van de machtsverhoudingen in het Europees Parlement, staan de christendemocraten en de sociaaldemocraten bijna op gelijke voet (9 zetels voor de EVP,  10 voor de S&D), op afstand gevolgd door de liberale commissarissen (5 zetels voor RE) de Groenen (1 zetel), de Conservatieven en Hervormers (1 zetel voor de ECH) en de niet-fractiegebonden leden (1 zetel voor de NI). Het Verenigd Koninkrijk heeft geen commissaris meer (voor zover het de EU effectief verlaat op 31 oktober).

Voorzitter von der Leyen wordt bijgestaan door 8 vicevoorzitters. Drie van hen waren reeds actief in de Commissie-Juncker en zullen, ondersteund door de directoraten-generaal, naast hun taken als commissaris ook een uitvoerende rol uitoefenen. Daarmee is de toon voor de komende vijf jaar gezet. De centrale thema’s zijn de volgende: klimaat en de milieutransitie (onder de Nederlandse socialist Frans Timmermans, de nummer twee van de EC), digitalisering (onder de Deense liberale Margrethe Vestager, die daarnaast bevoegd blijft voor concurrentie) en economische zaken (onder de Letse christendemocraat Valdis Dombrovskis). Nog vier andere vicevoorzitters zullen de activiteiten van de inhoudelijke commissarissen coördineren. En dan is er nog de Spaanse socialistische vicevoorzitter Josep Borrell, de nieuwe hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Didier Reynders is één van de 18 inhoudelijke commissarissen en is bevoegd voor materie die ondernemers nauw aan het hart ligt: respect voor de rechtsstaat binnen de EU (die in sommige Oost-Europese landen met de voeten wordt getreden), het vennootschapsrecht, de uitvoering van de GDPR inzake bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming in de brede zin en dossiers in verband met justitie. De Franse commissaris Sylvie Goulard ontfermt zich over een grote portefeuille, met de interne markt, het industrieel beleid, en de kmo’s (het DG GROW), en over het nieuwe directoraat-generaal Defensie-industrie en Ruimtevaart.

De nieuwe Commissie treedt in functie op 1 november 2019. In de komende weken ondergaan de kandidaat-commissarissen eerst nog een hoorzitting in het Europees Parlement.

VBO – De gevolgen van de nieuwe taakverdeling binnen de Commissie zijn nog niet helemaal duidelijk. Het VBO hoopt in elk geval dat de toekomstige Commissie nog sterker zal inzetten op het garanderen van de onmisbare coherentie tussen haar verschillende initiatieven en beleidskeuzes. Het VBO spoort de EC ook aan om nog meer in detail te analyseren wat de impact is van elk nieuw initiatief op de competitiviteit en aantrekkelijkheid van de EU en haar ondernemingen ten opzichte van de rest van de wereld. Wat de administratieve lasten betreft, is het VBO tevreden met de aankondiging van mevrouw von der Leyen dat de invoering van nieuwe wetgeving gepaard zal gaan met het schrappen van bestaande wetgeving (we zullen erop toezien dat het niet bij mooie woorden blijft). Tot slot hoopt het VBO dat de Commissie efficiënt zal kunnen samenwerken met het nieuwe Europees Parlement (dat 21 Belgische Europarlementsleden telt) en met de lidstaten (die het voorzitterschap van de Europese Raad hebben toevertrouwd aan aftredend premier Charles Michel). Zo kunnen ze de bedrijven ondersteunen bij de vele uitdagingen waar ze voor staan en bijdragen tot het beoogde Europa van resultaten. 

-       Via deze link kunt u de verschillende kandidaat-commissarissen met hun portefeuilles raadplegen, alsook de bijhorende diensten op administratief niveau per kandidaat-commissaris.
-       Elke kandidaat-commissaris heeft een ‘mission letter’ ontvangen die zijn of haar opdracht beschrijft. Via deze link kunt u van elke kandidaat-commissaris de brief raadplegen. Deze brieven geven een goed overzicht van wat we mogen verwachten de komende jaren!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.