Europe Day! Dromen van betere tijden

Niet enkel het VBO presenteerde zijn visie voor de toekomst (*), ook de Europese burgers bogen zich over de toekomst van ons continent. Gedurende een jaar werd nagedacht over wat er op middel(lange) termijn moet veranderen. Op 9 mei, de Dag van Europa, werd na een intensief proces de kers op de taart gezet. Tijdens een plenaire zitting van het Europees Parlement presenteerde de Conference on the Future of Europe immers haar 49 aanbevelingen en bijhorende maatregelen. Daarnaast bezorgde het haar aanbevelingen ook aan de voorzitter van respectievelijk de Europese Commissie en het Europees Parlement en aan het huidige Franse voorzitterschap van de EU.


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
10 mei 2022

De Conferentie, die uit 52.346 deelnemers bestaat, besprak wel duizenden ideeën die onder andere tijdens Europese en nationale burgerplatformen, maar ook via digitale kanalen werden aangevoerd. Met onderwerpen gaande van sport tot belastingen over klimaatverandering en investeringen, waren de dromen groots. Ook het VBO was betrokken bij dat proces. Via BusinessEurope werden de belangen van het Europese – én Belgische – bedrijfsleven in de verf gezet. Aangezien dat initiatief een vreemde eend in de bijt is, was en is het van cruciaal belang om het vanop de eerste rij te volgen. Hoewel BusinessEurope zich eerder waakzaam had opgesteld ten aanzien van het gehele proces en de uitkomst ervan, heerst er grote tevredenheid over de voorstellen inzake concurrentievermogen, efficiëntere besluitvorming in het buitenlands beleid, het promoten van op regels gebaseerde multilaterale handel en een sterkere Europese interne markt. Die aspecten zijn van cruciaal belang voor een welvarende toekomst.

Met ondertussen ook een oorlog die blijft voortwoeden aan onze buitengrenzen, is het des te dringender om die zaken door te voeren en ook effectief te verwezenlijken. Het VBO streeft een nauwkeurige opvolging na: wat zullen de Europese instellingen doen met die aanbevelingen? Daarbij is waakzaamheid geboden! We willen immers vermijden dat de competitiviteit van de EU in het gedrang komt ten opzichte van haar handelspartners of dat we onrealistische nieuwe lasten opleggen aan onze bedrijven. Laten we hopen dat het tegendeel wordt bewezen en die aanbevelingen onze unie efficiënter, competitiever, opener en welvarender maken!

(*) Op 5 mei presenteerde het VBO ‘Horizon 2030’, een visie voor de toekomst van ons land.

Voor meer info over het standpunt verdedigd door BusinessEurope: klik hier.
Voor meer info over de aanbevelingen en de Conferentie: klik hier.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.