Europese Commissie stelt geüpdatete industriestrategie voor

Twee weken geleden stelde de Europese Commissie haar langverwachte update van de industriestrategie van 2020 voor. De actualisering was volgens de Commissie nodig in het licht van de COVID-19-crisis en bijhorende relancecontext. De nieuwe strategie herbevestigt de voornaamste krachtlijnen, maar komt ook met een aantal nieuwe initiatieven.


Mika Camps, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
18 mei 2021

Het is een heel pakket dat de Commissie op 5 mei, na twee keer te zijn uitgesteld, eindelijk voorstelde. De geüpdatete industriestrategie draait rond 3 assen: de versterking van de veerkracht van de interne markt, de strategische afhankelijkheden van de EU en de versnelling van de groene en digitale transitie.

De interne markt krijgt een sleutelrol in de nieuwe strategie. Zo kondigt de Commissie onder meer een noodinstrument voor de interne markt aan, dat een structurele oplossing moet bieden om het vrije verkeer van personen, goederen en diensten bij toekomstige crises te waarborgen. Ook hamert ze nogmaals op de handhaving van de dienstenrichtlijn en op de verbetering van het markttoezicht voor producten. Ze publiceerde tevens haar eerste “Annual Single Market Report” (zie verder), dat vanaf nu jaarlijks een update zal geven over de geboekte vooruitgang met betrekking tot de voltooiing van de eengemaakte markt.

Verder wordt ingespeeld op het thema van de strategische afhankelijkheden, gelet op het bredere debat rond open strategische autonomie. De Commissie heeft daarvoor een bottom-upanalyse uitgevoerd op basis van gegevens over het handelsverkeer, waarbij ze specifiek heeft gezocht naar ingevoerde producten waarvoor de EU erg afhankelijk is van derde landen. Ook heeft ze zes grondige studies gevoerd, over de volgende strategisch belangrijke thema’s: grondstoffen, batterijen, werkzame farmaceutische ingrediënten, waterstof, halfgeleiders en cloud- en spitstechnologieën. Ze bevestigt voorts haar steun aan inclusieve nieuwe industriële allianties, alsook aan de belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI's).

Ter versnelling van de dubbele transitie kondigt de strategie tot slot de ontwikkeling van een aantal trajecten (‘pathways’) aan. Die moeten een beter inzicht verschaffen in de stand van zaken, de uitdagingen en voorwaarden rond de uitvoering van deze transitie voor verschillende relevante ecosystemen. Ook herinnert de Commissie eraan dat ze een coherent beleidskader biedt ter ondersteuning van de transitie, met een expliciete link naar bepaalde huidige wetgevende initiatieven.

De mededeling van de Commissie werd ondersteund door drie belangrijke begeleidende ‘staff working documents’, twee die een diepere analyse bevatten over de voornoemde thema’s en één specifieke studie over de staalindustrie:

  1. Annual Single Market Report 2021
  2. Strategic dependencies and capacities
  3. Towards competitive and clean European steel

VBO ­– Het VBO is tevreden dat de Commissie eindelijk werk heeft gemaakt van een geüpdatete industriestrategie, met voldoende aandacht voor het thema van de interne markt. Het zal de teksten de komende weken en maanden grondig analyseren en in samenwerking met zijn leden gepast reageren op de verschillende voorstellen van de Europese  beleidsmakers.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.