Europese sociale top in Porto: hoogtepunt Portugees voorzitterschap

Op 7 mei 2021 werden tijdens de sociale top in Porto de grote lijnen vastgelegd van het Europees sociaal beleid voor de komende 10 jaar.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 mei 2021

Het werd een centraal moment in het Portugees voorzitterschap van de Raad van de EU, want deze top werd afgerond met een engagement van de staatshoofden en regeringsleiders dat ook werd ondertekend door de Europese sociale partners en het maatschappelijk middenveld. Dat engagement ondersteunt het actieplan over de Europese pijler van de sociale rechten.

Het actieplan werkt drie grote doelstellingen uit die tegen 2030 op Europees niveau verwezenlijkt moeten worden: een arbeidsparticipatiegraad van 78% behalen, 60% van de werknemers elk jaar laten deelnemen aan opleidingen en het aantal mensen voor wie armoede of sociale uitsluiting dreigt, verminderen met minstens 15 miljoen, onder wie 5 miljoen kinderen.

Vier jaar na de top van Göteborg in Zweden, onderscheidde de sociale top in Porto zich door zijn wens om tot een engagement te komen, niet alleen op institutioneel niveau, maar ook bij de sociale partners en het maatschappelijk middenveld. Het is de bundeling van de inspanningen van alle spelers die een inclusief, duurzaam en eerlijk herstel met veel werkgelegenheid mogelijk maakt, dat gebaseerd is op een competitieve economie en met iedereen rekening houdt.

VBO – Het enthousiasme voor de sociale dimensie van de EU mag de prioriteit voor het herstel en de veerkracht van onze economieën, niet naar de achtergrond duwen. De bal ligt voornamelijk in het kamp van de lidstaten, die voldoende ambitieuze nationale doelstellingen moeten vastleggen en vooral de nodige structurele hervormingen moeten invoeren om die doelstellingen te bereiken. Wie een hoge arbeidsparticipatiegraad (zoals in België, 80% tegen 2030 in plaats van de huidige 70%) wil behalen, moet zijn arbeidsmarkt zo snel mogelijk hervormen en de inactieve arbeidsreserves activeren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.