© belga

FDI-screening: infopagina en richtlijnen gepubliceerd

De FOD Economie heeft recent richtlijnen en een infopagina gepubliceerd in verband met het nieuwe interfederale mechanisme voor de screening van buitenlandse investeringen, dat op 1 juli in werking zal treden. Op die manier kunnen bedrijven zich optimaal voorbereiden en hebben ze meer duidelijkheid over wat hen te wachten staat.

 


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
06 juni 2023

Zo wordt er bijvoorbeeld een antwoord gegeven op volgende zaken:

  • De investering moet aangemeld worden door de investeerder of door een vertegenwoordiger van de investeerder.
  • Enkel de activiteiten van de in België gevestigde entiteit komen in aanmerking en dus niet die van een entiteit van dezelfde groep die niet in België gevestigd is, maar wel aan die activiteiten raakt.
  • Je kan gecumuleerd stemrechten verwerven. Bijvoorbeeld: de drempel van 25% is van toepassing als een investeerder reeds 20% van de stemrechten bezit en erna een bijkomende 5% verwerft. Aanmelding is vereist.
  • Welke drempel - 10% of 25% - is van toepassing als de Belgische onderneming waarin geïnvesteerd wordt verschillende activiteiten uitvoert die vallen onder verschillende drempels? Als de onderneming een activiteit uitvoert waarop de drempel van 10% van toepassing is, dan wordt die drempel toegepast, ongeacht de andere activiteiten van de onderneming.
  • De verplichting om aan te melden ontstaat bij de ondertekening van de investeringsovereenkomst. Overeenkomsten die getekend werden voor 1 juli 2023 maar waarvan de 'closing' pas plaatsvindt na 1 juli 2023, moeten niet aangemeld worden.
  • Onder bepaalde voorwaarden en tot maximum vijf jaar na de investering kan een ambtshalve procedure opgestart worden voor transacties van voor 1 juli 2023.
  • Eén gezamenlijke aanmelding kan volstaan wanneer er in eenzelfde investeringstransactie meerdere Belgische target-bedrijven betrokken zijn. Bijvoorbeeld: een niet-EU-onderneming investeert in een Franse onderneming en die Franse onderneming heeft twee dochterondernemingen in België. In dat geval is slechts één aanmelding nodig.
  • Er kan enkel beroep worden aangetekend tegen een eindbeslissing bij het Marktenhof.

Dat geeft enkele indicaties voor de vragen die worden beantwoord in deze richtlijnen. Voor meer informatie kan u hier terecht:

Het VBO heeft samen met VOKA, UWE, BECI en Agoria steeds gepleit voor duidelijkheid, pragmatisme, soepelheid, transparantie en betrokkenheid van de bedrijfswereld en werkbare termijnen.

Meer informatie?

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.