Here comes the sun (for European trade)?

De maand juli betekent niet enkel het begin van de zomervakantie, ze luidt ook het begin in van het Tsjechisch voorzitterschap van de Raad van de EU. Nieuwe oorden opzoeken is niet enkel weggelegd voor Europese vakantiegangers, het is ook wat de volgende zes maanden zou kunnen gebeuren bij het verdiepen en opzoeken van nieuwe markten onder het Europees handelsbeleid.


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
12 juli 2022

De eerste steen in die zin is reeds geworpen, want de EU en Nieuw-Zeeland kwamen net voor de schoolvakantie tot een akkoord. Hopelijk is dat een voorbode voor de rest van de offensieve handelsagenda van de EU. Aangezien het om een kleine en gelijkgezinde markt gaat, is het een goede testcase voor het EU-handelsbeleid in het algemeen. Het feit dat de EU en India diezelfde week hun eerste onderhandelingsronde voerden is alvast een zeer goed teken. Laten we hopen dat de EU de akkoorden snel kan afronden, en de akkoorden die klaar zijn – denk aan EU-Mercosur, EU-Chili en EU-Mexico – snel tot goedkeuring en uitvoering kan laten komen.

Maar de zon kan niet altijd schijnen. Indien de belangen van de EU worden aangetast, moet er kordaat en effectief worden opgetreden. De EU is zich meer en meer bewust van die gevaren en ze werkt daartoe allerlei defensieve instrumenten uit. De voorbije weken werd ook op dat vlak heel wat vooruitgang geboekt. Zo kwamen de Raad en het Europees Parlement tot een akkoord inzake de verordening over buitenlandse subsidies. Die regelgeving heeft tot doel verstoringen veroorzaakt door subsidies die door niet-EU-landen worden toegekend aan ondernemingen die op de interne markt van de EU actief zijn een halt toe te roepen. Daarnaast is ook de officiële tekst gepubliceerd van een verordening over het internationale aanbestedingsinstrument dat beoogt om de openbare aanbestedingen van derde landen open te stellen naar EU-ondernemingen. Die tekst zal eind augustus in werking treden.  

Dat onze zomers warmer en warmer worden en de aarde blijft opwarmen, is natuurlijk ook het DG TRADE niet ontgaan. In het kader van de Europese Green Deal, is ook het handelsbeleid onderhevig aan een nieuw beleid inzake het hefboomeffect van duurzame ontwikkeling op handel. Dat gaat verder dan enkel klimaatverandering en betreft ook gender, arbeidsnormen, duurzaamheid, circulaire economie enz. Op 22 juni zette de Commissie haar nieuwe visie ter zake uiteen.

Het EU-NZ-akkoord is reeds gestoeld op die nieuwe visie en bevat volgens de Europese Commissie het meest ambitieuze hoofdstuk inzake handel en duurzame ontwikkeling ooit gesloten. Net zoals sommige toeristen wel eens een cultuurschok beleven op vakantie, kan ook de EU niet verwachten dat derde landen dezelfde aanpak hanteren als zijzelf. Hoe de EU dat beleid in de praktijk zal omzetten met minder gelijkgezinden, valt dus nog af te wachten.

VBO – Het VBO blijft pleiten voor een modern en ambitieus handelsbeleid dat offensieve en defensieve belangen in evenwicht brengt. Nieuwe markten opzoeken is cruciaal, net zoals het beschermen van onze gevoeligheden en een goed gamma aan instrumenten om op te treden tegen marktpraktijken die ingaan tegen een echt level playing field tussen de EU en haar handelspartners. Wij hopen dan ook dat de EU verder gaat met het sluiten van akkoorden. Uiteraard moet zij de daad bij het woord voegen en ervoor zorgen dat die akkoorden ook effectief in werking kunnen treden en worden gerespecteerd. 

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.