VBO tevreden met de goedkeuring van het Brexit-akkoord

Het Europees Parlement keurde op 27 april het handels- en samenwerkingsakkoord (Trade and Cooperation Agreement, TCA) tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) goed. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is opgetogen over het goede nieuws, dat de laatste bestaande juridische onzekerheden wegneemt. De parlementaire instemming garandeert immers de onvoorwaardelijke toepassing van dit belangrijke akkoord dat eind december 2020 werd gesloten en sinds 1 januari voorlopig wordt toegepast.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
28 april 2021

Hoewel het akkoord weliswaar geen kopie is van het Brits lidmaatschap van de EU, kon het wel het ‘cliff-edge’-scenario vermijden van een Brexit zonder handelsakkoord op 1 januari 2021. Sindsdien zijn de economische en praktische voordelen duidelijk voelbaar (geen douanerechten of quota tussen de EU en het VK ...).

Het VBO maakt van de gelegenheid gebruik om te herinneren aan het belang van de volledige toepassing van het verdrag. Dat geldt ook voor de verplichtingen van beide partijen in het terugtrekkingsakkoord, inclusief de verplichtingen in het protocol over Ierland en Noord-Ierland, meer bepaald op het vlak van controles in Britse havens. De toegang tot de interne markt moet immers goed bewaakt blijven.

Het VBO dringt ten slotte aan op een versnelling van de onderhandelingen rond de uitvoering van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) zodat die zo snel mogelijk kunnen worden afgerond. De publieke en privéspelers die het meest getroffen worden door de Brexit (in het bijzonder in België) moeten zo snel mogelijk en met terugwerkende kracht kunnen beschikken over de fondsen (5 miljard euro) die voorzien zijn voor die Europese ondersteuning.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.