Von der Leyen’s eerste State of the Union (SOTEU)

Ursula von der Leyen heeft haar eerste beleidsverklaring voor het Europees Parlement gehouden. Na een bewogen eerste jaar voor de nieuwe Commissie, wordt er volop ingezet om ‘fragiliteit’ om te zetten in ‘vitaliteit’.


Mika Camps, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
22 september 2020

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaf vorige week woensdag haar eerste zogenaamde State of the Union. In een speech van net geen tachtig minuten sneed ze vele thema’s aan die volgens de Commissie de komende jaren van belang zullen zijn om te komen tot een wereld “waar wij in willen leven”, dixit von der Leyen.

De verklaring bracht weinig verrassingen. Zo (her)bevestigde von der Leyen de nieuwe klimaatambities van de Green Deal, met onder meer een verhoogde reductiedoelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen (van 40% naar 55% tegen 2030, waarover hier meer) en de creatie van een Border Adjustment Mechanism.

Op sociaaleconomisch vlak kondigde von der Leyen de creatie van een wettelijk kader voor minimumlonen aan, nochtans een bevoegdheid van de lidstaten. Ook werd een strategisch plan aangekondigd om te komen tot een "volledig functionerende Schengenzone met vrijheid van beweging". In dat kader zullen de industriële strategie en het mededingingsbeleid van de Unie worden herzien. Ook een digitale belasting blijft in de Europese steigers staan als er binnen de OESO geen oplossing naar voren zou komen tegen eind dit jaar.

Von der Leyen wil van Europa een wereldleider maken op digitaal vlak, met stevige investeringen in een nieuwe generatie supercomputers en duidelijke regels rond het gebruik van artificiële intelligentie om het blok digitale soevereiniteit te verlenen.

Voorts staan de hervorming van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie hoog op de agenda van de voorzitter, die het Europese engagement voor multilateralisme daarmee nog eens in de verf zette.

De voorzitter had het ook over tal van andere zaken. Zo pleitte ze – te midden van de huidige gezondheidscrisis – voor een sterkere Europese gezondheidsunie met onder andere de oprichting van een Europees biomedisch onderzoeksagentschap en de organisatie van een Global Health Summit in Italië volgend jaar. Ze kondigde tevens een nieuw migratiepact aan, alsook een actieplan tegen haat en racisme.

VBO - Het VBO neemt akte van de aankondigingen van Ursula von der Leyen en kijkt in het bijzonder uit naar de concretisering van de nieuwe klimaatdoelstellingen en de verdere integratie van de interne markt. Hoewel een bredere studie rond een ‘minimuminkomen’ waardevol kan zijn, onderstreept het VBO graag nogmaals het belang van het sociaal overleg in deze materie, met daarin een centrale rol voor het Europees semester. In ieder geval worden de vooropgestelde hervormingen van nabij gevolgd en zal het VBO daar – in nauw overleg met zijn leden – te gepasten tijde op inspelen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.