Concurrerende bedrijven in Europa voor een sterkere EU

Vorige week woonden onze voorzitter en ik in Madrid de halfjaarlijkse bijeenkomst bij van de nationale werkgeversfederaties die lid zijn van onze koepel BusinessEurope. Samen met onze Europese collega's kregen we daar de kans om onze prioriteiten over te brengen aan de Spaanse regering, die op 1 juli het roulerende voorzitterschap van de Raad van Ministers van de EU zal overnemen.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
08 juni 2023

Net als zijn twee voorgangers zal het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie helaas het hoofd moeten bieden aan de gevolgen van de brute oorlog in Oekraïne en de gespannen geopolitieke situatie. We herhaalden de steun van het bedrijfsleven aan Oekraïne en zijn bevolking en riepen de Europese instellingen op om het verwoeste land te blijven helpen.

De kern van onze boodschap was deze eenvoudige maar cruciale vaststelling: concurrentievermogen is de weg die leidt naar een sterkere positie van de EU in de wereld en naar gunstigere economische en sociale omstandigheden.

We verwachten daarom dat het toekomstige Spaanse voorzitterschap van de Raad resolute actie onderneemt om onze bedrijven opnieuw eerlijke concurrentievoorwaarden te kunnen bieden, aangezien de incentives en subsidies van sommige van onze belangrijkste handelspartners de particuliere investeringen uit Europa dreigen weg te leiden.

Vijf prioriteiten

Concreet moet het toekomstige EU-voorzitterschap voortbouwen op de werkzaamheden die onder het Zweedse voorzitterschap werden aangevat om een ambitieuze Europese concurrentiestrategie op te zetten. Om daartoe te komen hebben we vijf hoofdprioriteiten aangeduid:

  1. Alle Europese bedrijven regelgevende ademruimte geven
  2. Een volwaardig programma opzetten om de integratie van de interne markt te verdiepen
  3. De energievoorziening garanderen tegen concurrerende prijzen
  4. De vaardigheidskloof overbruggen, innovatie bevorderen en hervormingen ondersteunen die gericht zijn op het vrijmaken van de Europese productiviteit
  5. Meer internationale markten openstellen voor Europese bedrijven

Om die doelen te bereiken zal het Spaanse voorzitterschap steun van overal moeten samenbrengen. Ik richt me daarom ook tot onze overheden en de Belgische leden van het Europees Parlement. Gezien de omvang van de interne en externe uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd, is het van cruciaal belang dat België, in de Raad en het Europees Parlement, actief en constructief bijdraagt aan die vijf doelstellingen. De Belgische en Europese werkgelegenheid en welvaart staan op het spel, net als het goede verloop van de lopende groene en digitale transities.

"Concurrentievermogen is de weg naar een sterkere positie van de EU in de wereld en naar gunstigere economische en sociale omstandigheden"

Bovendien zullen de kwesties die niet kunnen worden afgerond onder het huidige Zweedse of het toekomstige Spaanse voorzitterschap worden doorgeschoven naar het Belgische voorzitterschap, dat op 1 januari 2024 van start gaat. We verwachten daarom een gezamenlijke en effectieve strategie van de drie voorzitterschappen tussen nu en de Europese verkiezingen in juni 2024.

Het VBO heeft al een aantal initiatieven genomen in verband met het komende Belgische voorzitterschap van de Raad en zal zijn acties de komende maanden opvoeren.

> Download hier de volledige 'Verklaring van Madrid' (in het Engels) EXBU NOTES (businesseurope.eu)>

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.