De versterking van de interne markt, relancemaatregel bij uitstek!

De gezondheidscrisis maakte eens te meer duidelijk dat de Europese constructie, en vooral de interne markt, kwetsbaar is. Die interne markt is echter essentieel voor onze economie, ook al benutten we ze nog niet ten volle. Het is dus belangrijk dat we ze in crisistijd herstellen en beschermen, maar ook versterken!


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
21 april 2021

De coronacrisis die nu al meer dan een jaar woedt, heeft ons leven grondig door elkaar geschud. Ze heeft uiteraard een grote impact op onze gezondheid, maar ook op de economie in het algemeen, inclusief de handel en de activiteiten van onze ondernemingen. Die crisis, en de verschillende niet-overlegde nationale maatregelen die ze tot gevolg had, toonden ook aan hoe fragiel de interne markt – een essentieel onderdeel van de Europese constructie – wel is.

Essentieel …

De interne markt is cruciaal voor de werking van de Europese Unie. De handelsruimte garandeert het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Zo kunnen er heel wat kosten worden bespaard bij intra-Europese uitwisselingen. Ze is dus echt de economische motor van ons hele continent.

Niettemin blijft een groot deel van haar potentieel onbenut. Volgens de Europese Commissie zouden een sterkere integratie en een efficiëntere werking van de eengemaakte markt kunnen zorgen voor een bijkomende groei van 183 tot 269 miljard euro per jaar op het vlak van industrieproducten, en van 338 miljard euro in de dienstensector, samen goed voor een toename van het bbp van de Unie met 12%! Dat is een veelzeggende vaststelling in tijden van economische crisis. Voor een open en geïntegreerde economie zoals de Belgische, waarin de buitenlandse handel meer dan 80% van het bbp uitmaakt, is die markt des te belangrijker. Een enquête die het VBO hield bij 250 Belgische CEO’s aan de vooravond van de jongste Europese verkiezingen toonde het al aan: de interne markt wordt gezien als de tweede grootste kracht van de EU, na de euro.

… maar niet perfect 

Ondanks de voordelen van het vrije verkeer binnen de interne markt, worden onze ondernemingen nog steeds geconfronteerd met tal van obstakels. Zo is de fragmentering van de interne markt in de bovenstaande peiling de tweede grote zwakte van de EU volgens de bevraagde CEO’s.

Die obstakels hebben verschillende oorzaken. Zo is er bijvoorbeeld het gebrek aan harmonisering in domeinen waar dat een echte meerwaarde zou kunnen zijn (bv. procedures inzake btw). En dan zijn er nog de problemen met betrekking tot de toegang tot de Europese markt voor producten uit derde landen die niet beantwoorden aan de EU-normen. En de vele regelgevende en administratieve belemmeringen die men nog steeds ondervindt op nationaal niveau.

Een ander groot probleem ligt in de omzetting van Europese wetgeving naar nationaal recht. De lidstaten moeten eerst vegen voor eigen deur en afzien van gold-plating. Gold-plating gebeurt wanneer nationale wetgevers strenger willen zijn in het nationaal recht dan de eisen die Europa via zijn regelgeving oplegt. Dat brengt ernstige schade toe aan de rechtszekerheid en de competitiviteit van onze bedrijven, die geconfronteerd worden met striktere verplichtingen dan in onze buurlanden. In België wordt er nog al te vaak een beroep gedaan op gold-plating.

De aangehaalde voorbeelden van obstakels en maatregelen om ze te voorkomen, werden hernomen uit de recente publicatie van het VBO ‘Naar een ongeremde interne markt’, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. U kunt de publicatie lezen op onze website, via deze link. 

De coronacrisis toonde aan hoe fragiel het Europees project wordt wanneer de lidstaten niet-overlegde maatregelen nemen. Het is dus cruciaal om elke vorm van protectionisme te vermijden in Europa. De goede werking van de interne markt en haar verdere uitdieping moet (opnieuw) het politieke thema van de komende jaren worden. Het is een win-winambitie en een van de relancemaatregelen bij uitstek.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.