Due diligence: Geneviève Tuts geeft een stand van zaken tijdens BBE

Ter gelegenheid van de laatste vergadering van Belgian Business for Europe (BBE) voor de zomer, had het VBO het genoegen Geneviève Tuts, kabinetschef van Europees Commissaris voor Justitie, Didier Reynders, te verwelkomen.


Mika Camps, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
22 juni 2021

Na een presentatie van de voorzitter van BBE, Thomas Tindemans, over de lopende debatten rond intellectuele eigendom binnen de Europese Unie, hadden de leden van het platform een virtuele gedachtewisseling met mevrouw Tuts. Onderwerp van discussie: de waakzaamheidsplicht van bedrijven of de ‘due diligence’.

Commissaris Reynders en zijn team werken momenteel aan een voorstel voor een Europees kader dat bepaalde waakzaamheidsverplichtingen zou opleggen aan ondernemingen, voornamelijk wat betreft het respecteren van de mensenrechten en de milieuwetgeving in hun waardeketens. Het pakket, dat ook zal gaan over ‘sustainable corporate governance’, wordt dit najaar verwacht en wekt veel ongerustheid op bij de Belgische en Europese bedrijven door het zeer ruime toepassingsgebied.

Mevrouw Tuts heeft al bepaalde punten kunnen verhelderen, maar het blijft essentieel om een realistisch voorstel na te streven met de nodige middelen om te functioneren in het veld. Daarom moeten we rekening blijven houden met de ervaring van ondernemingen. Ze vervullen via tal van vrijwillige initiatieven vaak een voortrekkersrol. De deelname van mevrouw Tuts past perfect in die optiek.

VBO – Het VBO bedankt mevrouw Tuts om aanwezig te zijn op deze BBE-vergadering en tevens alle leden van de groep voor hun actieve deelname. Het VBO zal de ontwikkelingen in dit zeer belangrijke dossier op de voet blijven volgen. Zo kan het zijn leden zo goed mogelijk op de hoogte houden in de aanloop naar de publicatie van het voorstel. De volgende BBE-vergadering is voorzien na de zomer.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.