Herbeleef het VBO Brexit-webinar

Op 28 oktober organiseerde het VBO een webinar rond het thema "Brexit: Klaar voor de nieuwe relatie tussen de EU en het VK?". Heeft u het evenement gemist? Of wenst u een bepaalde presentatie te herbekijken? Dat kan! Het Brexit-webinar is nu immers integraal te (her)bekijken via onze website.


Mika Camps, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
16 november 2020

Het virtuele evenement, opgesplitst in vier sessies, had als doelstelling om de Belgische bedrijven te helpen bij hun voorbereidingen voor de veranderingen die er aankomen vanaf 1 januari 2021, wanneer het VK uit de interne markt stapt. Met een twintigtal experten uit allerlei domeinen en meer dan 700 live volgers was het evenement, georganiseerd met de steun van de FOD Economie en Kanaal Z, en in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een groot succes.

Herbeleef hier de openingssessie, waarin  CEO van het VBO, Pieter Timmermans, benadrukte dat de huidige gezondheidscrisis onze aandacht niet mag afleiden van die andere nakende crisis: de Brexit. Dat was ook de boodschap van vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, die inging op de maatregelen die ons land heeft genomen om zich voor te bereiden op het nakende vertrek van het VK. Verder kan u luisteren naar de uiterst interessante lezingen van Brexit-coördinator van de FOD Buitenlandse Zaken, Jan Bayart, Senior Advisor EU Policy van de Nationale Bank, Hans Geeroms, en professor Hylke Vandenbussche, Head of International Economics van de KU Leuven.

De drie parallelle thematische sessies kan u ook integraal herbekijken:

In sessie 1 ging een resem experten in op de voornaamste veranderingen die er aankomen op het vlak van handel en goederenvervoer. Denk aan douaneformaliteiten, btw, conformiteit of nog REACH. Die sessie kan u hier herbekijken.

Sessie 2 ging dan weer over de veranderingen die de Brexit op sociaal(rechtelijk) vlak zal teweegbrengen. Onze sprekers hadden het over verblijfs- en arbeidsvergunningen in beide landen na 1 januari 2021, over de veranderingen inzake sociale zekerheid voor transnationale situaties en over de erkenning van wederzijdse beroepskwalificaties. Die sessie kan u hier herbekijken.

Sessie 3 ging over de impact van de Brexit op een aantal juridische vraagstukken: de voornaamste veranderingen inzake intellectuele eigendom, de impact van de Brexit op gegevensuitwisseling, de gevolgen inzake contractenrecht nu het VK een derde land zal zijn en de te verwachten veranderingen inzake verzekeringen. Die sessie kan u hier herbekijken.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.