Ontmoeting met Kris Peeters: pleidooi voor het versterken van de productieve investeringen

Op vrijdag 22 oktober ontving het VBO de heer Kris Peeters, de vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank voor een werksessie met Bart De Smet, voorzitter van het VBO, Pieter Timmermans, CEO van het VBO, en enkele federaties en bedrijven. De werksessie kadert binnen het pleidooi van het VBO om de steun aan productieve investeringen te versterken. Daartoe organiseerde het VBO al in juli een webinar en een ontmoeting tussen Kris Peeters en het Strategisch comité. Uit deze discussies werden een aantal onderwerpen geselecteerd om dieper op in te gaan tijdens de werksessie.


Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
27 oktober 2021

Die onderwerpen waren de omvang en voorwaarden van de leningen van de Bank en de vertaling van de doelstellingen rond duurzaamheid en taxonomie in de financieringsstrategie. Ook de rol van de Bank in het economisch en sociaal herstel na de COVID-19-crisis kwam kort aan bod.

De aanwezigheid van de EIB in België is niet te onderschatten. In 2020 stelde de bank zo’n 1,3 miljard euro aan leningen ter beschikking voor projecten van Belgische bedrijven. In 2021 kwam daar nog 1 miljard euro bij. Bovendien ontvangen Belgische bedrijven ook indirecte steun van de Bank, aan de hand van leningen die zij aangaan bij commerciële banken, die op hun beurt genieten van garanties of goedkope leningen van de EIB.  Aangezien de rol van de EIB in België dermate groot is, kan het niet als een verrassing komen dat dit ook geldt voor de interesse van de leden om verduidelijking te krijgen over de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de steun van de Bank. Op hun vraag had de heer Peeters het onder andere over de mogelijkheden die er zijn voor kmo’s, de invloed van de bankentaks op het Belgisch investeringslandschap en de strategie van de EIB om ook te investeren in projecten buiten de EU.

Ook op het gebied van duurzaamheid ambieert de EIB een grote rol. Eind 2019 besliste haar raad van bestuur dat uiterlijk tegen 2020 alle EIB-financieringsactiviteiten in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen en beginselen van de Overeenkomst van Parijs. Via de Climate Bank Roadmap wil de EIB evolueren van een EU-bank die het klimaat ondersteunt, naar een ware klimaatbank. Tijdens de werksessie lichtte de heer Peeters deze ambitie toe en benadrukte hij de belangrijke rol van het VBO daarbij als stem van de bedrijfswereld op conferenties zoals de COP26 in Glasgow. Deze evolutie brengt echter ook bijkomende uitdagingen mee voor de bedrijfswereld, zoals de EU-regels omtrent taxonomie en niet-financiële rapportering. De heer Peeters en de experts van de Bank gingen op vraag van de leden dan ook dieper in op hoe deze nieuwe verplichtingen zich zullen vertalen in de financieringsstrategie van de EIB.

VBO – Het VBO benadrukt het belang van een vlotte en nauwe samenwerking tussen de EIB en het Belgische bedrijfslandschap. Het VBO hoopt dat het investeringskanaal van de EIB een boost zou kunnen geven aan bedrijven die niet in aanmerking gekomen zijn voor het Belgisch investeringsplan. Daarom heeft het VBO een lijst met een honderdtal projecten voorgelegd aan de EIB die in lijn liggen met de ‘twin transition’ (de transities op het vlak van energie/klimaat en digitaal) en hier een duidelijke en positieve bijdrage aan kunnen leveren. Het VBO pleit dan ook voor meer publiek-private samenwerkingen (pps’en), waarbinnen de steun van de EIB perfect kadert. In het licht van de bestaande, succesvolle, samenwerkingen tussen Belgische bedrijven en de EIB moedigt het VBO de bedrijven aan om nog meer aandacht te besteden aan de Bank voor de financiering van hun projecten.

Artikel geschreven in samenwerking met Fien Van Reempts

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.