Accijnzen - Nieuwe operationaliseringsfase Excise Mouvement Control System

Op 11 februari 2016 zal in België en in al de andere lidstaten van de Europese Unie fase 3.2 van EMCS (Excise Mouvement Control System) in werking treden.


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
09 februari 2016

Dit zijn de veranderingen die van invloed zullen zijn op de economische operatoren:

- het elektronisch administratief document (e-AD) dat de code ‘soort bestemming’ 6 (export) vermeldt, zal verplicht het EORI-nummer moeten vermelden van de persoon die de uitvoeraangifte indient bij het douanekantoor van uitvoer (d.w.z. de aangever zoals vermeld in vak 14 van de uitvoeraangifte). Het is dus aan de erkend entrepothouder om dit nummer te verkrijgen vóór de verzending van de accijnsgoederen;
- in de velden waarin numerieke waarden worden gebruikt, zal niet langer een waarde die gelijk is aan ‘0’ kunnen worden vermeld. Het betreft met name de vakken inzake bruto- en nettogewicht, alcoholgehalte, GN-code, enz.

VBO ­­We vestigen uw aandacht op het feit dat de migratie van fase 3.1 naar fase 3.2 een onderbreking vereist van het EMCS-systeem, van 10 februari 2016 om 20.00 u tot 11 februari 2016 om 09.00 u. Er zal een callnummer zijn volgens de gebruikelijke procedure voor de bewegingen die plaatsvinden binnen deze tijdspanne. Dit zal worden meegedeeld via de gebruikelijke weg op http://plda.fgov.be/nl/noodprocedures.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.