Verfrissende wind bij Douane en Accijnzen

Op 1 mei treedt het nieuwe Douanewetboek in werking. Naast aanzienlijke vereenvoudigingen zou het ook de mogelijkheid moeten bieden om op vooruitstrevende wijze, na een overgangsperiode, tegen eind 2020 een volledig elektronische en geharmoniseerde douane-omgeving voor alle landen van de Unie tot stand te brengen. Terzelfder tijd heeft het beleidsplan van de minister van Financiën, dat vorig jaar werd goedgekeurd, ambitieuze strategische en operationele prioriteiten voor 2015-2019 vastgelegd, in een streven om de Belgische douane van de 11de plaats naar de top 3 van de Logistics Performance Index van de Wereldbank te brengen.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
25 april 2016

De recente gebeurtenissen die België hebben getroffen, maken een goede samenwerking tussen douane en ondernemingen meer dan ooit noodzakelijk. Meer vrijwillige “compliance”, gekoppeld aan vlottere procedures, zou de douane in staat moeten stellen meer tijd en middelen te besteden aan haar veiligheidstaken. Deze veranderingen op wetgevend vlak en deze strategische prioriteiten werden sinds meer dan 5 jaar gevolgd en actief begeleid bij het Nationaal forum Douane en Accijnzen, een overlegplatform tussen de Administratie en de ondernemingen dat enig is in zijn soort. Met de inwerkingtreding van het nieuwe Douanewetboek komen alle betrokken spelers in een nieuw tijdperk terecht waarin al deze veranderingen met succes tegen eind 2020 operationeel moeten worden gemaakt, zowel binnen de administratie als bij alle economische operatoren.

Om deze nieuwe uitdagingen succesvol aan te gaan, is een vernieuwing van de overlegstructuren noodzakelijk en moeten de werkzaamheden nieuw leven worden ingeblazen. Daarom hebben deze maandag, aan het slot van de jaarlijkse vergadering van het Strategisch comité van het Nationaal forum, de minister van Financiën, de administrateur-generaal Douane en Accijnzen en de gedelegeerd bestuurders van het VBO, van BECI, van VOKA en van de UWE een intentieverklaring ondertekend met het oog op een gezamenlijke evaluatie van de organisatie en de werking van het Forum en op de omzetting van alle conclusies van die evaluatie in een nieuw samenwerkingsprotocol tegen het najaar.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: ‘De uiterst goede samenwerking tussen de Belgische douane en de ondernemingen heeft het mogelijk gemaakt met succes te anticiperen op de vele veranderingen die wij tot op heden hebben meegemaakt en er efficiënt mee om te gaan. Ze heeft het ook mogelijk gemaakt een gemeenschappelijke en gedeelde visie te ontwikkelen. Door vandaag deze intentieverklaring te ondertekenen, geven we die samenwerking een nieuw elan en willen we haar nieuw leven inblazen, om samen en met succes de kolossale uitdagingen aan te gaan die ons de komende 5 jaar wachten.’

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.