Verlaagd tarief inzake accijnzen voor energie-intensieve ondernemingen met energiebeleidsovereenkomst

Vanaf 1 januari 2016 zal een verlaagd tarief inzake accijnzen van toepassing zijn op aardgas dat als brandstof wordt gebruikt door ondernemingen.


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
04 november 2015

Die ondernemingen moeten beschikken over:

- een ‘energiebeleidsovereenkomst’, afgeleverd door het Vlaams Gewest;
- een ‘accord de branche’, afgeleverd door het Waals Gewest;
- een gelijkaardig akkoord, afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit verlaagd tarief is voorzien in een wetsontwerp dat op 21 oktober werd ingediend bij de Kamer. Het vervangt de accijnsvrijstelling die tot 31 december 2014 bestond voor ondernemingen met een milieuvergunning of - overeenkomst.

Het verlaagd tarief wordt ingesteld op 0,54 euro per MWh, wat overeenstemt met het Europees minimumtarief. De toepassingsmodaliteiten werden opgenomen in het koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit.

De administratie heeft een nota aan de ondernemingen gepubliceerd om hen te informeren en aan te sporen zo spoedig mogelijk hun vergunning aan te vragen om die vanaf 1 januari a.s. te kunnen genieten. Gelet op de verwerkingstermijnen kan de administratie immers niet garanderen dat vergunningsaanvragen die na 15 december worden ontvangen, nog vóór 1 januari 2016 zullen worden behandeld.

VBO – Het VBO is verheugd over de snelle concretisering van deze accijnsverlaging en over het proactieve optreden van de administratie om ervoor te zorgen dat die per 1 januari 2016 daadwerkelijk in werking treedt. Daartoe is het absoluut noodzakelijk dat de ondernemingen zo spoedig mogelijk hun vergunning aanvragen, liefst nog in november. Een gewaarschuwde onderneming is er twee waard!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.