BTW-boetes eindelijk minder streng!

De hervorming van de BTW-boetes was voor het VBO één van de belangrijkste BTW-prioriteiten. De huidige BTW-boetes zijn te streng, te hoog en gaan uit van de kwade trouw van de belastingplichtige. De nieuwe richtlijnen van de fiscus zorgen ervoor dat uitgegaan wordt van de goede trouw van de belastingplichtige.


Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
04 juli 2018

Het regeerakkoord stelde een hervorming van de BTW-boetes in het vooruitzicht. Dat was nodig, want sinds 2012 waren die veel te streng en te hoog. Een grote hervorming komt er ook nu niet, maar met de nieuwe richtlijnen wordt een belangrijke eerste stap in de goede richting gezet.

Voortaan zal er een meer flexibele invulling worden gegeven aan het BTW-boetebeleid. Belastingplichtigen kunnen, na de indiening van een gemotiveerd verzoekschrift, een volledige kwijtschelding van de boetes krijgen wanneer zij aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. Het betreft een eerste overtreding van dezelfde aard, in een referentieperiode van 4 jaar.
  2. Deze overtreding werd begaan te goeder trouw. De goede trouw wordt verondersteld. Kwade trouw moet steeds door de administratie worden aangetoond.
  3. De begane overtreding heeft geen impact op het bedrag van de verschuldigde BTW.

Vooral kleine inbreuken die te goeder trouw begaan werden, zullen niet meer genadeloos bestraft worden. De nieuwe regels moeten verplicht door de belastingdiensten worden toegepast voor alle verzoekschriften tot kwijtschelding voor boetes opgelegd na 1 januari 2018.

Meer info over het btw-boetebeleid.

VBO – Deze nieuwe richtlijn van de administratie is een eerste belangrijke stap naar een grote hervorming van de BTW-boetes. Die hervorming blijft dan ook hoog op de agenda van het VBO staan. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.