Nieuwe btw-regels komen opnieuw stap dichterbij

Tijdens de laatste Ecofin op twee oktober zijn de ministers van Financiën het eens geraakt over verschillende wijzigingen aan de btw-richtlijn.


Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
08 oktober 2018

Er is een akkoord over volgende zaken: 

- de zgn. ‘quick-fixes’ die bedoeld zijn om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen. Het gaat dan om harmonisatie en vereenvoudiging van bestaande regels die moeten zorgen voor meer rechtszekerheid, bijv. bij ketentransacties.

- het voorstel om een verlaagd btw-tarief mogelijk te maken voor e-publicaties. Voorheen moesten lidstaten het standaardtarief toepassen op digitale publicaties terwijl voor papieren publicaties een verlaagd tarief mogelijk was. Het nieuwe verlaagde tarief of nultarief voor digitale publicaties zal enkel mogelijk zijn voor lidstaten die deze nu al toepassen voor papieren publicaties.

- het voorstel inzake verlegging van btw, dat het mogelijk maakt af te wijken van de normale btw-regels. De verantwoordelijkheid om de btw te voldoen verschuift daardoor van de aanbieder naar de afnemer. De lidstaten zullen de veralgemeende verleggingsregeling uitsluitend kunnen toepassen op binnenlandse leveringen van goederen en diensten boven een bedrag van 17.500 euro per transactie, slechts tot en met 30 juni 2022 en onder zeer strenge technische voorwaardenin afwachting van een akkoord in de lopende onderhandelingen over een nieuw en definitief btw‑stelsel waarbij leveringen in het land van bestemming zouden worden belast. 

De Commissie heeft ook nog voorstellen klaar die de lidstaten een grotere flexibiliteit toelaten om zelf de btw-tarieven te bepalen en een vermindering van btw-kosten voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze staan op de agenda van de Ecofin Raad voor de komende maanden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.