Nieuwe BV-korting vanaf 1 april 2022

Op 30 mei 2022 werd het koninklijk besluit gepubliceerd met daarin de nieuwe modaliteiten voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van ingehouden bedrijfsvoorheffing (ofwel ‘BV-korting’) voor ploegenarbeid, nachtarbeid, ploegenarbeid in een volcontinu arbeidssysteem, het regime van de scheepvaart, werken in ploegverband bij werken in onroerende staat op locatie, onderzoekers en uitzendarbeid. Die nieuwe modaliteiten zijn het gevolg van de wijzigingen ingevoerd door de recente minitaxshift van 28 maart 2022 die in werking trad op 1 april 2022. Toch blijkt dat de administratie via dit KB gelijk probeert te krijgen bij hangende geschillen. Wordt de koning ineens de wetgever?


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
07 juni 2022

Concreet voert het KB volgende wijzigingen door:

  • De tekstuele doorvoering van het decumul tussen ploegen- en nachtarbeid.
  • De wijzigingen van de codes met betrekking tot de aard van de inkomsten, waarbij de verwijzing naar ‘premies’ wordt vervangen door ‘arbeid’, en de code voor ploegen- en nachtarbeid (06) wordt vervangen door twee nieuwe codes (74 en 75).
  • De introductie van bijkomende documentatieverplichtingen voor de bagger- en sleepvaartsector m.b.t. de tewerkstelling in de Europese Economische Ruimte.
  • De introductie van bijkomende documentatieverplichtingen voor de BV-korting voor onderzoekers.
  • De introductie van bijkomende documentatieverplichtingen voor werken in ploegverband bij werken in onroerende staat op locatie.
  • De aanzienlijke uitbreiding van de inhoud van de nominatieve lijst voor de BV-kortingen voor ploegenarbeid, nachtarbeid, systeemvaart en ploegenarbeid bij werken in onroerende staat op locatie.
  • De introductie van bijkomende documentatieverplichtingen voor de uitzendsector, meer bepaald met betrekking tot de betaalde of toegekende bezoldigingen en de ingehouden bedrijfsvoorheffing. 

De nieuwe codes met betrekking tot de aard van de inkomsten zijn van toepassing op bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 juli 2022. De andere bepalingen zijn reeds van toepassing op bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 april 2022.

Het nieuwe KB wordt ook ‘misbruikt’ om een interpretatie van de administratie discreet ‘wettelijk’ te verankeren. Zo wordt een dubbele beperking bij de BV-vermindering voor onder andere ploegenarbeid ingevoerd (zie nieuw art. 95-2, § 3, 7°-7°/4 KB/WIB), waardoor de BV-korting niet meer met het gehele bedrag van de ingehouden bedrijfsvoorheffing verrekend kan worden. Dat is volledig in strijd met de positie die vroeger met de administratie besproken werd en waarover geen overleg meer is geweest. De koning treedt dus op als wetgever en miskent het hangende overleg. 

VBO – Met de publicatie van dit KB wordt eindelijk meer duidelijkheid gegeven aan de ondernemingen over de verdere toepassing van de maatregel. Dat aan een goede maatregel die meer zuurstof tracht te geven aan de arbeidsmarkt bijkomende administratieve lasten worden gekoppeld, blijft echter een zeer spijtige zaak (ook rekening houdend met het ongewijzigd beleid van de administratie inzake agressieve en disproportionele controles). De blijvende prijsstijgingen en oplopende loonkosten in combinatie met een nijpend tekort aan geschikte profielen maakt het gebruik van flexibele, rechtszekere maatregelen juist meer dan ooit noodzakelijk. Bijkomende acties zijn vereist om de rechtszekerheid te verhogen. In de eerste plaats moeten er duidelijke afspraken komen tussen de controlediensten en de uitzendsector wat betreft hun specifieke verplichtingen. Verder is er de nieuwe (dubbele) inperking van het systeem via het KB. Tot slot klinkt vanuit het bedrijfsleven de roep om de hangende interpretatievragen eindelijk – en zonder verdere aanvallen – te verduidelijken via overleg in een consensuele circulaire.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.