Douane & Accijnzen – Boost voor Nationaal Forum

De douanewereld verandert voortdurend. Op 1 mei van dit jaar trad het nieuwe Europees Douanewetboek in werking, met als voornaamste doelstelling het ons gemakkelijker te maken.


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
30 november 2016

Dit wetboek wordt aangevuld met een gedelegeerde overgangsverordening (Transitional Delegated Act – TDA) en een werkprogramma tot 2020 (om overgangsmaatregelen voor de marktdeelnemers en de douaneadministraties vast te leggen tot de nieuwe elektronische systemen operationeel zijn waarmee een volledig elektronische douaneomgeving tot stand wordt gebracht).

Om die veranderingen beter te begeleiden, heeft het Nationaal Forum na zeven jaar ook besloten om een make-over te ondergaan. De laatste hand is gelegd aan een nieuw samenwerkingsprotocol tussen de minister van Financiën, de FOD Financiën en de privésector. Het doel van dit protocol, dat nu ter ondertekening voorligt, is in de eerste plaats om een nieuwe – reeds operationele – structuur door te voeren die beter aangepast is om samen de uitdagingen die ons wachten met succes aan te gaan.

Een van de voornaamste doelstellingen van het Nationaal Forum is om te zorgen voor maximale publiciteit en transparantie t.a.v. alle betrokken operatoren. Daarom worden alle documenten van het Forum voortaan op zijn website gepubliceerd (www.naforna.be). Het is overigens een goede zaak om er regelmatig een kijkje te nemen. U kunt u op de website ook abonneren op een maandelijkse elektronische nieuwsbrief.

Een van de eerste positieve berichten op de website van het Nationaal Forum is de bevestiging van de daling van de nalatigheidsinteresten inzake douanerechten tot 2% (sinds 1 mei). Laat dit een voorbeeld zijn voor de andere belastingen in België, waarvoor nog steeds woekerpercentages van 7% of 9,6% van toepassing zijn.

VBO – Het VBO is verheugd over de uitstekende samenwerking tussen de douane en de privésector, met als voornaamste fundament het actieplan 2015-2019 van de minister van Financiën, waarvan een groot aantal concrete acties al kon worden verwezenlijkt.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.