Dashboard fiscale hervorming: waar moeten we naartoe?

Nog deze legislatuur zal de regering een eerste stap zetten naar een bredere fiscale hervorming. Veel is tot op vandaag nog niet bekend, maar een ding is al in bespreking: een eerste fase zou erop gericht zijn om de lasten op arbeid te verlagen en dat door een verhoging van de belastingvrijesom tot het niveau van het minimumloon en de versterking van de werkbonus en/of belastingkrediet lage activiteitsinkomens.   


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
20 december 2022

Om een evenwichtig politiek debat te kunnen houden, blijft het noodzakelijk om het doel (het waarom) van de hervorming voor ogen te hebben: het verlagen van de hoge belastingdruk op arbeid. En die hoge belastingdruk uit zich op verschillende manieren en in verschillende vormen.

De belastingdruk in België is hoog: werknemers houden relatief weinig van hun brutoloon over, van een loonsopslag houden ze doorgaans ook steeds minder dan de helft over en ook de inflatie zorgt ervoor dat de belastingdruk stelselmatig toeneemt.

Om het debat te kunnen objectiveren zet het VBO met het ‘DASHBOARD FISCALE HERVORMING’ die welbekende vaststellingen om in cijfers en grafieken.

Wat leren die vaststellingen ons? De eerste fase van de fiscale hervorming dreigt een verloren eerste stap te worden. De beoogde maatregelen zullen de promotieval versterken - en dreigen op die manier het méér willen werken verder te ontmoedigen. Bovendien zou niets gewijzigd worden aan de voornaamste oorzaak van de hoge belastingdruk op arbeid in België, namelijk de nauwe belastingschijven en de hoge tarieven.

> Klik hier voor het ‘DASHBOARD FISCALE HERVORMING

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.