DEBRA, een Europese stimulering van risicokapitaal

Op 11 mei 2022 stelde de Europese Commissie haar langverwachte ‘Debt-Equity Bias Reduction Allowance’ (DEBRA) voor. Dat voorstel past in haar opzet om de Europese kapitaalmarktenunie verder uit te bouwen en om de Europese belastingsystemen klaar te stomen voor de 21ste eeuw. Het is erop gericht om het verschil in fiscale behandeling tussen de financieringskosten gekoppeld aan enerzijds bedrijfsschulden (‘corporate debt’) en anderzijds aandeelhouderskapitaal (‘corporate equity’) te nivelleren en op die manier het aantrekken en gebruiken van eigen vermogen door ondernemingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting te stimuleren. De implementatie van de richtlijn is gepland op 1 januari 2024.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
17 mei 2022

Het voorstel dat binnenkort op de Ecofintafel zal komen te liggen, omvat twee maatregelen:

- de toekenning van een notionele interest voor nieuw aandelenkapitaal gedurende een periode van 10 jaar.
- de beperking van de aftrekbaarheid van interestlasten tot 85% van het financieringskostensurplus (d.i. het verschil tussen de betaalde en ontvangen interesten).

Wat die eerste maatregel betreft, stelt het voorstel een verhoging van de notionele interest met 0,5 procentpunt. voorop voor start-ups en kmo’s aangezien die door investeerders doorgaans als meer risicovol worden beschouwd. Die verhoging is echter te klein om de verhoogde kost van het risicokapitaal voor kmo’s te compenseren. Daarvoor zou ze minstens 2 procentpunt moeten bedragen.

De tweede maatregel zal naast de interestaftrekbeperking van de ATAD-richtlijn bestaan.

Het aantrekken van aandelenkapitaal is interessant omdat het in de eerste plaats de solvabiliteit – en dus de weerbaarheid – van onze ondernemingen verhoogt. De sanitaire crisis heeft aangetoond dat het aanhouden van voldoende solvabiliteit van vitaal belang is om onze economische welvaart te vrijwaren. Daarnaast stelt het ondernemingen in staat om te investeren in risicovollere projecten die op lange termijn extra werkgelegenheid, groei en innovatie teweegbrengen. Om de digitale en groene transitie mogelijk te maken, zijn het immers precies die investeringen die de nodige technologieën grootschalig inzetbaar kunnen maken.

VBO – Het VBO ondersteunt elk initiatief dat risicokapitaal helpt te mobiliseren, maar wijst de Europese beleidsmakers eveneens op de initiële doelstelling van de kapitaalmarktenunie, namelijk het diversifiëren van financieringskanalen voor ondernemingen. Laat ons het belang van geduldig kapitaal, waaronder langetermijnschulden, niet vergeten. Er zijn verschillende legitieme redenen (bv. controlebehoud, flexibiliteit, voorspelbaarheid, vertrouwdheid …) om schulden boven aandeelkapitaal te verkiezen. In dat opzicht zal de aftrekbeperking van interestlasten een verhogend effect hebben op de financieringskost van ondernemingen. Die ondernemingen staan voor een lange periode met stijgende  grondstof-, energie- en loonkosten én binnenkort ook de rentestijgingen door de Europese Centrale Bank. Dat zal het aangaan van nieuwe schulden alleen maar moeilijker maken. Het promoten van kapitaalfinanciering mag niet ten koste gaan van schuldfinanciering, die twee moeten elkaar juist aanvullen!

Foto @belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.