Disproportionele fiscale controles

Steeds meer belastingplichtigen worden geconfronteerd met onredelijke fiscale controles. Dat ondernemingen regelmatig mogen worden gecontroleerd door de fiscus, daar is iedereen het over eens. Fiscale fraude is immers nadelig voor zowel bonafide belastingplichtigen als de schatkist.


Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
16 december 2019

Maar de manier waarop sommige controleurs te werk gaan en ook de proportionaliteit van sommige controles roept vragen op. Ondernemingen worden onderworpen aan controles die zorgen voor aanzienlijke administratieve lasten en krijgen bijvoorbeeld een uitgebreide lijst met honderden detailvragen, die ze binnen de maand moeten beantwoorden. 

Nochtans dient bij een fiscale controle begrip te worden opgebracht voor de aanzienlijke extra werkdruk die dat voor een onderneming en haar personeel veroorzaakt. Een controleur hoeft enkel alle details op te vragen als de omstandigheden dat vereisen. Het vragen van overdreven inlichtingen is uit den boze en mag voor de belastingplichtige geen ongehoord tijdsverlies en kosten meebrengen. Ook algemene vragenlijsten moeten worden vermeden.

Bijgevolg raden we alle betrokken ondernemingen aan om individueel contact op te nemen met hun controleur om te overleggen over een redelijke antwoordtermijn, met inachtneming van de nodige werklast, en over de omvang van de inlichtingen en documenten die echt noodzakelijk zijn om een eerste controle te verrichten op basis van een steekproef (en niet zomaar op algemene wijze voor alle betrokken werknemers van de onderneming). Het is belangrijk dat de administratieve instructies op het gebied van controle goed worden opgevolgd en voor alle ondernemingen op dezelfde manier worden toegepast. 

Aarzel niet om fiscale controleurs te wijzen op circulaire nr. Ci.RH. 81/548.628 (AOIF 21/2002) dd. 29.07.2002 en de commentaar op art. 316 WIB. Daarnaast verwijzen we ook graag naar de ‘only once’-wet. Dit principe moet vermijden dat burgers en ondernemingen steeds opnieuw dezelfde gegevens dienen mee te delen in het geval die gegevens reeds aan een andere administratie werden overgemaakt (zie daarvoor de website van Etaamb). 

VBO – Als VBO vragen we dat het hoofdbestuur van de FOD Financiën deze principes opnieuw in herinnering brengt zodat fiscale controles kunnen verlopen in een serene en constructieve sfeer, eerder dan ergernissen en frustratie bij beide partijen op te wekken. We raden ondernemingen aan om contact op te nemen met het VBO indien ze geconfronteerd worden met disproportionele controles.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.