Een fiscale hervorming? Jazeker, maar dan wel een goede hervorming!

Indien er geen nuttige fiscale hervorming kan worden doorgevoerd, pleit het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) tegen een hervorming. Dat is de conclusie na een studiedag rond fiscale hervorming.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
04 december 2021

Dat seminar was voor de bedrijfswereld een ideaal moment om zijn stem te laten horen en zijn wensen kenbaar te maken rond de geplande fiscale hervorming. Eén ding is duidelijk: iedereen is het erover eens dat de fiscale druk op arbeid moet dalen.

Internationale studies tonen aan dat de Belgische belastingdruk op arbeid na twee decennia van hervormen bijzonder hoog blijft. Ondanks de fiscale en sociale maatregelen voor de laagste lonen levert een loonsverhoging boven die lage lonen netto dan ook steeds minder op.

Naast de daling van de fiscale druk op arbeid, schuift het VBO vijf kernboodschappen naar voren:

Het wordt hoog tijd dat België de loonwig (het verschil tussen de loonkost voor de werkgever en het nettoloon voor de werknemer) verkleint.

  • Het is evenzeer nodig dat de excessieve progressiviteit in de personenbelasting wordt afgebouwd. Vandaag wordt het inkomen reeds aan de hoogste marginale schijf van 50% belast vanaf een gemiddeld maandinkomen van 3.750 euro. Dat gebeurt nergens anders ter wereld.

  • Verbreed de belastingschijven en verlaag de tarieven, maar zonder de belasting op arbeid voor andere inkomensklassen te verhogen. Schuif daarnaast de kost van een hervorming in de personenbelasting niet door naar een verhoging van de vennootschapsbelasting ten laste van de bedrijven.
  • Vereenvoudig het systeem en schrap ballast, trek recht wat krom is maar wees behoedzaam, koester ook het goede. 
  • Gezien de inflatieopstoot die we momenteel doormaken, is de link tussen fiscaliteit, inflatie en automatische loonindexering nooit ver weg. Indien een nieuwe belasting de bedoeling heeft om het gedrag van een individu te wijzigen, dan moet die belasting inflatieneutraal zijn. In het andere geval mist ze haar doel – m.n. de beoogde gedragswijziging – en valt ze de facto ten laste van de ondernemingen.

“De huidige aanpak om via ruim en diepgaand overleg met de stakeholders de fiscaliteit van de toekomst voor te bereiden is de goede. Maar nog belangrijker dan de procedure, is de inhoud en richting van deze hervorming. Recente lekken in de pers stemmen ons bijzonder ongerust. Vandaar dat de vijf vermelde kernboodschappen de basis zullen vormen waaraan we de fiscale voorstellen zullen aftoetsen. De boodschap is dan ook duidelijk: ja aan een fiscale hervorming, maar dan wel een goede hervorming die de factuur niet richting bedrijfswereld stuurt”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Klik hier om het evenement over de belastinghervorming te herbekijken. De presentatie is ook beschikbaar op de volgende link.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.