Europa zet vaart achter minimumbelasting multinationals

Op 22 december 2021, kort volgend op de publicatie van de modelregels voor de implementatie van een minimumbelasting voor multinationals, heeft de Europese Commissie haar richtlijn tot omzetting van dat internationaal akkoord voorgesteld. Het was nog wachten op de concretisering van de overeengekomen bepalingen uit dat akkoord door de OESO alvorens over te gaan tot de implementatie van het akkoord. 


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
10 januari 2022

Het internationaal akkoord werd reeds bereikt toen ongeveer 139 landen (waaronder alle Europese lidstaten) zich op 8 oktober 2021 achter het zogenaamde Inclusive Framework schaarden. Dat bepaalt dat multinationale ondernemingen met een minimumgroepsomzet van 750 miljoen euro aan een effectieve minimumbelasting van 15 procent onderworpen dienen te worden. Om dat akkoord conform de Europese vrijheden te implementeren, werd in de richtlijn het toepassingsgebied uitgebreid tot strikt binnenlandse groepen die eveneens de omzetdrempel halen.

In onze eerdere bijdrage in navolging van een hoorzitting in het parlement rond dat thema werd al dieper ingegaan op de uitdaging die een onbezonnen implementatie teweegbrengt. Het staat vast dat de implementatie van het akkoord knaagt aan de fiscale autonomie van kleine lidstaten, wat het bijgevolg moeilijk maakt voor die lidstaten om eigen accenten op het fiscaal beleid te leggen. Denk maar aan het stimuleren van de innovatieve en technologische sectoren die cruciaal zijn gebleken in de strijd tegen het coronavirus én zij die in de toekomst de nodige technologische oplossingen zullen moeten leveren ten gunste van de digitale en groene transitie. In het streven naar een evenwichtige fiscaliteit zal het noodzakelijk zijn om ook die doelstellingen bij toekomstig beleid niet uit het oog te verliezen.

De Europese ministers van Financiën komen op 18 januari 2022 bijeen om een eerste discussie te houden over de richtlijn. De uiteindelijke implementatie is voorzien op 1 januari 2023.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.