Excess Profit Rulings: het VBO is tevreden met de beslissing van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Unie

De belastingregeling voor overwinst van multinationals (“Excess Profit Rulings”) werd in 2004 in het leven geroepen door de Belgische wetgever. Dit stelsel werd ingevoerd conform alle OESO-regels, wat door de OESO later in het kader van haar BEPS-actieplannen werd bevestigd. Tientallen bedrijven kregen een ruling van de Rulingcommissie, te goeder trouw en in volle transparantie. In 2016 had de Europese Commissie dit stelsel als ongeoorloofde staatssteun bestempeld en de terugbetaling ervan gevraagd. Het Gerecht van de Europese Unie heeft dit besluit van de Commissie vandaag vernietigd. Het Gerecht oordeelt dat de Commissie de Belgische belastingregeling voor overwinst van multinationals ten onrechte als staatssteun heeft bestempeld.

14 februari 2019

De Europese Commissie besliste immers op basis van een eigen interpretatie van OESO-regels dat de rulings onrechtmatige staatssteun vormen. Een interpretatie die op zijn zachtst gezegd moeilijk te begrijpen was. De Commissie wou die zogenaamde staatssteun bovendien retroactief laten terugvorderen bij de bedrijven. De beslissing van de Europese Commissie was bijzonder nefast voor de rechtszekerheid van de bedrijven en voor de internationale reputatie en geloofwaardigheid van België.

Men kan zich opnieuw niet aan de indruk onttrekken dat België, net als andere kleine lidstaten, het slachtoffer was van “politieke” beslissingen van de Europese Commissie die hun fiscale autonomie wil uithollen. Grotere lidstaten – die waarschijnlijk veel informele akkoorden sluiten die ze niet openbaar maken – ontspringen steeds de dans.

Zowel de federale regering als de gewestregeringen hadden ons rulingstelsel overal ter wereld gepromoot. De federale regering nam dan ook terecht haar politieke verantwoordelijkheid en heeft het Gerecht van de Europese Unie gevraagd om de beslissing van de Europese Commissie te vernietigen.

‘Deze beslissing van het Gerecht van de Europese Unie is nog maar een eerste stap. De Europese Commissie kan nog steeds beroep indienen bij het Hof van Justitie. Wij zijn tevreden dat het Gerecht reeds verduidelijkt dat er geen sprake was van staatssteun. Onze bedrijven verdienen een stabiele omgeving waarvan de rechtszekerheid door de overheid gewaarborgd wordt. Dit is nu het geval voor het verleden. Het stelsel werd echter, als gevolg van de actie van de Europese Commissie, in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting geschrapt’, besluit Jean Baeten, hoofd van het Competentiecentrum Fiscaliteit van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.