Factcheck: is België volgens de Europese Unie een fiscaal belastingparadijs?

In de krant De Morgen van 28/02 wordt geschreven dat België volgens de Europese Unie een belastingparadijs is. Dit blijkt echter niet te kloppen.

Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
01 maart 2019

In de eerste plaats gaat het niet over de Europese Unie, maar over een voorlopig rapport van een onderzoekscommissie van het Europees Parlement. Dit is nog niet goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Europees Parlement. In het desbetreffende rapport wordt ‘België’ welgeteld drie keer vermeld.

In het artikel wordt er verwezen naar de zogenaamde ‘excess profit rulings’. Dit systeem van ‘overwinstrulings’ werd in 2004 in het leven geroepen door de Belgische wetgever, en dit conform alle OESO-regels. De Europese Commissie interpreteerde dit als staatssteun, maar werd hiervoor recentelijk door het Gerecht van de Europese Unie teruggefloten. Toch is deze regeling afgeschaft sinds 2017 en publiceert ons land al jarenlang in alle transparantie alle rulings die met de Belgische fiscus worden afgesloten.

De tweede keer verwijst men naar een studie van 2015. Het is een onderzoek naar postbusvennootschappen. Mogelijke aanwijzingen zijn volgens de onderzoekers bijv. een hoog aantal dochterondernemingen in het land, een groot verschil in winst tussen buitenlandse en binnenlandse vennootschappen en een hoge graad van buitenlandse investeringen zowel in België als in andere landen.  De onderzoekers vermelden dat de studie geen definitief bewijs vormt, maar een economische analyse is die wil bijdragen aan een beter begrip van hoe postbusvennootschappen werken.

In het rapport van het Europees parlement verwijst men naar een grafiek waarin België vermeld wordt.  Het gaat over investeringen door Belgische ondernemingen in verbonden ondernemingen (bijv. dochterondernemingen) in het buitenland. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien België een exportgerichte economie is en toch nog enkele grote bedrijven met buitenlandse aandeelhouders en hoofdkwartieren heeft die ook investeringen doen in het buitenland. Daar is niets mis mee. België staat daar op de 7de plaats, na Hongarije en net voor Oostenrijk en Zweden (in 2015).

België wordt tot slot een derde keer vermeld in een voetnoot omdat we geen regeling hebben voor rijke particulieren.

Uit die elementen besluiten dat België een belastingparadijs is, is te kort door de bocht. De globale belastingdruk in 2016 bedroeg 44,4% van het bbp. Daarmee bekleedt België de 3de plaats na Denemarken en Frankrijk, en zit het boven het gemiddelde van zowel de eurozone als de Europese Unie.

De hoge belastingdruk en het feit dat België een kleine afzetmarkt heeft, maakt dat het VBO geen voorstander is van een geharmoniseerd Europees fiscaal systeem. Als je kleine landen de mogelijkheid ontneemt om een eigen fiscaal beleid te voeren, bevoordeel je de landen waar de afzetmarkt een stuk groter is. België is met andere woorden allesbehalve een fiscaal belastingparadijs.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.