FAQ Ploegen -en nachtarbeid

Meer dan 15 jaar na het invoeren van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid heeft de fiscus een FAQ gepubliceerd. De vrijstelling vindt haar oorsprong in de Programmawet van 22 december 2003 en was te wijten aan het sociale klimaat ten gevolge van de sluiting van Ford Genk.

Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
29 mei 2019

De maatregel bestaat al meer dan 15 jaar, maar toch zijn er amper rechtsbronnen. Behalve de wettekst, een circulaire uit 2005 (Ci.RH.244/568.064 (AOIF 3/2005 dd. 11 januari 2005) en enkele parlementaire vragen, rulings en vonnissen is er weinig informatie te vinden. Dat is verwonderlijk, want in artikel art. 275/5 WIB worden heel wat zaken die bij controles tot discussies kunnen leiden niet gedefinieerd. Daar brengt de FAQ nu verandering in. 

De FAQ van de administratie brengt eindelijk wat meer duidelijkheid maar behandelt sommige hete hangijzers (nog) niet. Het zal aan een volgende regering zijn om daarin knopen door te hakken. Gelet op de complexiteit van de wetgeving, de vele onduidelijkheden en het feit dat deze fiscale wetgeving berust op toepassingsvoorwaarden die niet binnen het fiscale kader vallen, maar deel uitmaken van arbeids- of socialezekerheidswetgeving, is dat geen eenvoudige opdracht. 

VBO – Het VBO is verheugd met de publicatie van de FAQ. Eindelijk komt er wat meer rechtszekerheid en duidelijkheid voor de ondernemingen. De fiscus zal de nieuwe FAQ gebruiken als leidraad bij de volgende fiscale controles. Indien er daarbij problemen rijzen, willen we u vragen om die te melden (wdv@vbo-feb.be)!


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.