Fiscale kers op de start van uw nieuwe jaar

Op de valreep werd de programmawet, gekoppeld aan de begroting 2022, op 23 december 2021 goedgekeurd door het federaal parlement. De inhoud verrast voor het grootste deel niet, al sneuvelden enkele aangekondigde maatregelen, waaronder het wettelijke kader voor overleg en samenwerking in de strijd tegen de fiscale fraude én de introductie van de verplichte aanbieding van minstens één elektronische betalingswijze. Die maatregelen zullen het voorwerp vormen van een apart initiatief.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
11 januari 2022

Wij sommen de voornaamste fiscale maatregelen voor u op:

- Introductie bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers
- Uitsluiting als beroepskosten van uitgaven als gevolg van regularisatieheffingen en minnelijke schikking
- Verhoging van investeringsplafonds van taxshelter start-ups en scale-ups
- Verhoging van aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag in de bouwsector
- Uitsluiting gemeubelde logies van btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen
- Hervorming van accijnzen
Nieuw: verlenging geldigheidsduur maaltijd- en ecocheques met 12 en 24 maanden.

Introductie nieuwe expatregimes

Zoals reeds besproken in onze bijdrage van 8 november 2021 volgt de welgekomen codificatie van  het expatregime onder de vorm van twee bijzondere stelsels voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers.

In de laatste versie van de programmawet wordt bovendien meer duidelijkheid gegeven over de overgang naar het nieuwe stelsel en de verlenging. Overgang uit het oude stelsel kan voor zij die aan de gestelde voorwaarden van het nieuwe stelsel voldoen én bovendien maximaal vijf jaar gebruik hebben gemaakt van het oude stelsel. Een negatief antwoord op hun aanvraag zal evenwel niet leiden tot de uitsluiting uit het oude stelsel. Daarnaast kan een belastingplichtige die aan de gestelde voorwaarden voldoet een aanvraag tot verlenging van drie jaar indienen, binnen de drie maanden na het verstrijken van de vijfjarige periode.

Versterking van de taxshelter start-ups en scale-ups

In onze bijdrage van 12 oktober werd reeds de versterking van de taxsheltermaatregelen aangekondigd. Eindelijk is het zover, al is de maatregel ietwat (positief) gewijzigd. Het maximumbedrag voor investeringen in starters stijgt tot wel 250.000 euro (x2,5) en voor investeringen in groeibedrijven stijgt het investeringsplafond tot wel 1.000.000 euro (x2).

Ondersteuning heropbouw na overstromingen

De programmawet trekt het aantal fiscaal voordelige overuren in de bouwsector op van 180 naar 220 uur. Dat aantal wordt optrokken tot 280 uren voor werkgevers die hoofdzakelijk wegenwerken (uitgezonderd aanleg ondergrondse leidingen en kabels) of spoorwegwerken verrichten en aan wie de overheid oplegt om in het weekend, op feestdagen en ’s nachts te werken voor die werkgevers.

De maatregel wacht nog op een Europese goedkeuring. De eerste dag van de tweede maand die volgt op de goedkeuring zullen de maatregelen in werking treden.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.