Nieuw wetsvoorstel positief voor zowel bedrijven als de schatkist!

Een nieuw wetsvoorstel, dat recent werd ingediend in de Kamer, past perfect in de strijd tegen fiscale fraude, is positief voor de vele bonafide bedrijven (conform het regeerakkoord) én levert geld op voor de schatkist. Dé weg naar een efficiënte fraudebestrijding.

Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
08 oktober 2018

Het wetsvoorstel voorziet erin dat buitenlandse dividenden belastingvrij naar België kunnen opstromen wanneer er een effectieve bedrijfsactiviteit is (en dus geen postbusbedrijf) in het buitenland. De winsten die een Belgisch bedrijf maakt in het buitenland kunnen daardoor makkelijker gerepatrieerd worden en zullen ongetwijfeld positieve terugverdieneffecten hebben in de vorm van meer lokale investeringen en tewerkstelling in België en mogelijks meer dividenden (waarop 30% roerende voorheffing wordt ingehouden) die kunnen worden uitgekeerd aan Belgische aandeelhouders. Ook in andere landen bestaat een dergelijke regeling. België kan dus niet achterblijven. 

Het voorstel past perfect in de strijd tegen fiscale fraude en was ook een aanbeveling van de Panama-commissie. Bedrijven die mogelijks belastingen ontwijken blijven bestraft, de bonafide bedrijven worden niet meer benadeeld. Het voorstel komt uitsluitend ten goede van bedrijven die een werkelijke bedrijfsactiviteit uitoefenen en draagt bij aan het behouden van belangrijke Belgische beslissingscentra. 

VBO – Het VBO is verheugd dat de regering zopas beslist heeft om dit wetsvoorstel grondig te bestuderen en is alvast een resolute voorstander van deze win-winmaatregel.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.