Nieuwe aangifte- en betaaltermijnen: geven en nemen

Om de aangiftetermijnen in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en de btw beter te spreiden werd na intens overleg met de stakeholders, waaronder het VBO, het ITAA en het USS, door de fiscus beslist om de uiterste aangiftetermijnen te vervroegen. 


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
16 mei 2022

Voor aanslagjaar 2022 moet de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen daarom op uiterlijk 17 oktober 2022 worden ingediend, indien het boekjaar eindigde in de periode van 31 december 2021 tot en met 28 februari 2022. Ten opzichte van vorig jaar is daarmee de uiterste indiendatum vervroegd met 10 werkdagen. Om belastingplichtigen te stimuleren om hun aangifte vroeger in te dienen worden aangiften die tot en met 15 september 2022 ingediend worden prioritair behandeld in geval van terugbetaling, met als uiterste terugbetaaldatum eind 2022.

Voor de btw-aangifte van het derde kwartaal van 2022 (kwartaalaangevers) en de maand september (maandaangevers) werd beslist om een eenmalige tolerantie toe te staan waarbij de aangifte uiterlijk op 25 oktober dient te worden ingediend. Wie een terugbetaling wenst moet evenwel reeds een aangifte indienen op ten laatste 24 oktober 2022. De verschuldigde btw dient nog steeds op uiterlijk 20 oktober te worden betaald.

Een overzicht van de verschillende aangiftetermijnen kan hier worden gevonden.

VBO – Het VBO is voorstander van een fiscaal beleid dat compliance stimuleert. De prioritaire behandeling van aangiften met een positief saldo voor de belastingplichtige is dan ook een belangrijke stap in de goede richting. Dat schept niet enkel een positief beeld en leidt tot meer efficiëntie bij de belastingadministraties, het zal ook de liquiditeit van ondernemingen in deze moeilijke tijden ten goede komen. Evenwel blijft het kluwen van de verschillende indientermijnen een grote uitdaging voor ondernemingen. Die gaat ook veel verder dan enkel de inkomstenbelastingen. Kijk maar hoe de rapporteringsverplichtingen ieder jaar toenemen. Een ernstige heroverweging van de overige administratieve lasten waarmee ondernemingen, klein en groot, blijven worstelen wordt meer dan ooit nodig. Een verdere inkorting van de indientermijnen is dus uit den boze.

Foto @belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.