Octrooi-aftrek wordt innovatie-aftrek

De Belgische octrooi-aftrek die werd ingevoerd door de Programmawet van 27 april 2007, had tot doel onderzoek en ontwikkeling fiscaal aan te moedigen. 80% van de octrooi-inkomsten werd vrijgesteld. De aftrek werd vorige zomer afgeschaft (mits de nodige overgangsperiode tot 30 juni 2021).

Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
07 december 2016

Het BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting) van de OESO heeft nu een grote impact op onze fiscaliteit. Om fiscale optimalisatie te vermijden, wordt thans voorgesteld om de fiscale stimuli met betrekking tot intellectuele eigendom te beperken in verhouding tot de daadwerkelijke economische aanwezigheid (substantie). Dat gebeurt door toepassing van de zgn. ‘nexus’-breuk. Door deze breuk wordt het aandeel bepaald van onderzoek en ontwikkeling dat door de onderneming al dan niet zelf is gedaan om een intellectuele eigendom tot stand te brengen. Een onderneming die zelf meer aan onderzoek en ontwikkeling doet, zou in principe iets meer voordeel hebben.

België heeft de octrooi-aftrek nu omgevormd tot de innovatie-aftrek. Die is reeds in eerste lezing goedgekeurd door de Ministerraad begin december. De wet zou nu vóór 31 december in het Parlement gestemd moeten worden. Het is een positieve hervorming waarbij tal van pijnpunten zijn opgelost en opportuniteiten zijn benut. Zo is het toepassingsgebied van de maatregel uitgebreid tot kwekersrechten, software en weesgeneesmiddelen. De innovatie-aftrek kan toegekend worden vanaf de aanvraag (van bv. het patent) in plaats van vanaf de toekenning. De nieuwe aftrek zal ook van toepassing zijn op de meerwaarden die dat intellectuele recht creëert en zal fiscaal neutraal zijn bij fusies en splitsingen. In het geval er geen voldoende winst is, kunnen overschotten onbeperkt worden overgedragen en voor de ondernemingen zijn er verschillende opties voorzien om de administratieve last van de maatregel te beperken. Voorts is het percentage opgetrokken tot 85%. Dat percentage kan nog hoger worden opgetrokken bij KB.

VBO – Deze hervorming, die volledig conform is aan de nieuwe OESO- en EU-vereisten, is een zeer geslaagde hervorming en zal O&O in België verder aanmoedigen. Door nauwe samenwerking tussen de regering en de betrokken sectoren zijn we erin geslaagd een gedragen en doordachte hervorming tot stand te brengen. Het VBO hoopt dan ook dat deze werkwijze als inspiratie mag dienen in de toekomst.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.