Regering versterkt fiscale ondersteuning transitie

Op 12 oktober stelde de federale regering, naast de begroting, enkele fiscale relancemaatregelen voor die de Belgische economie moet helpen met de groene, digitale en inclusieve transitie. Het VBO pikte er de meest opvallende voor u uit.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
19 oktober 2021

Boost voor wie investeert in groene en digitale projecten

Kleine en middelgrote ondernemingen konden dankzij het derde COVID-ondersteuningspakket genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 25 procent om hun productieve investeringen te helpen financieren. De regering heeft beslist om die verhoogde aftrekmogelijkheid te verlengen tot investeringen gedaan tijdens 2021 en 2022. Verder zal worden nagegaan welke bestaande stimulansen inzake investeringsaftrek kunnen worden afgebouwd om andere investeringen te stimuleren. Daarbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan de ondersteuning van duurzame investeringen, digitale investeringen, investeringen in kleine gedecentraliseerde biomassaeenheden, investeringen in essentiële energietechnologieën en eco-positieve investeringen. De regering voorziet voor die maatregelen een budget van 85 miljoen euro voor 2023 en 100 miljoen euro voor 2024. Dat laatste budget kan daarnaast nog verhoogd worden met 15 miljoen euro.

Versterking taxshelter start-ups & scale-ups

Positief is eveneens dat de federale regering haar engagement om risicokapitaalfinanciering in België blijvend te promoten herbevestigt door de bestaande maatregelen te versterken. Het faciliteren van risicokapitaal blijft belangrijk om duurzame groei en werkgelegenheid te bevorderen. Bovendien berust de beoogde transitie naar een groene, digitale en inclusieve samenleving op technologieën die nog volop in ontwikkeling zijn. Dat vraagt kennis, creativiteit en ondernemerschap van bedrijven, waarbij start-ups en scale-ups ontegensprekelijk een belangrijke rol spelen. Concreet worden de bestaande investeringsplafonds binnen het systeem van de taxshelter voor startende ondernemingen en kleine groeibedrijven verdubbeld. Zo stijgt het maximumbedrag voor investeringen in starters van 100.000 naar 200.000 euro en voor investeringen in scale-ups van 500.000 naar 1.000.000 euro. Daarvoor werd een totaalbedrag voor 9 miljoen euro uitgetrokken.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.