Stand van zaken fiscale wetgeving

Door de val van de regering eind december hebben heel wat belangrijke wetsontwerpen vertraging opgelopen. Intussen hebben we een duidelijk beeld van de wetsontwerpen en -voorstellen die het al dan niet zullen halen.

Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
05 februari 2019

Het wetsontwerp houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen werd recent aangenomen in de Kamer. Het ontwerp betreft een aanpassing van het sociaal passief waarover we eerder spraken, maar ook de interestaftrekbeperking uit de ATAD-richtlijn die al in 2019 van toepassing zal zijn i.p.v. in 2020.

Ook het wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn inzake vouchers en omzetting van de eerste fase van de e-commerce richtlijn werd aangenomen in de Kamer. We schreven er ook eerder een artikel over (Lees Btw en elektronische handel: de kogel is door de Europese kerk).

Een ander wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen dat voorziet in verduidelijkingen en correcties voor de toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat is nog niet gepubliceerd in de Kamer.

De fiscale bepalingen van de jobsdeal, waarvan het optrekken van het aantal overuren die recht geven op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 130 naar 180 de belangrijkste maatregel is, zijn nog niet aangenomen in de Kamer aangezien in de Commissie Financiën een tweede lezing werd gevraagd.

Tot slot wijzen wij nog op het belangrijke wetsvoorstel met het oog op de activering van DBI-gelden. Met dit wetsvoorstel wil men, om het simpel uit te drukken, het eenvoudiger maken om buitenlandse winsten van Belgische ondernemingen terug naar België te brengen. Op die manier kunnen de Belgische bedrijven hier meer investeren. Het lot van dit uitstekende wetsvoorstel is echter onduidelijk.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.