FOD Financiën lanceert nieuwe administratie ‘Grote Ondernemingen’

In het kader van de modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën werd de Algemene Administratie van de Fiscaliteit geremodelleerd rond drie pijlers: Particulieren, Kmo en Grote Ondernemingen.


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
27 mei 2015

De lancering van een administratie die zich specifiek bezighoudt met de grote ondernemingen is een nieuwigheid die zich inschrijft in een evolutie die sinds meer dan 20 jaar aan de gang is. Het gaat om zowat 20.000 ondernemingen: alle ondernemingen die niet als kleine ondernemingen worden beschouwd in de zin van het vennootschapsrecht, de vennootschapsgroepen, de ondernemingen die tot de financiële sectoren behoren, en de ondernemingen die deel uitmaken van een btw-eenheid.

De administratie ‘Grote Ondernemingen’ wordt vanaf 1 juli geleidelijk operationeel. Een uitdaging van formaat: ruim een derde van het personeel wordt vernieuwd in het kader van een kanteling die aan de gang is binnen de FOD Financiën, nieuwe procedures, nieuwe werkmethodes, nieuwe werkplekken,… Er werden zeven gedecentraliseerde centra met nationale bevoegdheid gecreëerd bovenop het Controlecentrum Grote Ondernemingen, dat reeds sinds 2010 bestond in Brussel en dat specifiek zal instaan voor het beheer van de controles en voor de gespecialiseerde controles.

Deze nieuwe administratie moet de professionaliteit vergroten die nodig is voor het afwerken van de vaak complexe dossiers die een diepgaande kennis van de economische realiteit en de bedrijfswereld vergen.

VBO – Het VBO is verheugd over deze evolutie, die de totstandbrenging van een echt partnerschap tussen de FOD Financiën en de ondernemingen mogelijk moet maken: meer compliance, met een dienstverlening die beter is aangepast aan de ondernemingen die hun fiscale verplichtingen nakomen, en de vestiging van de belasting op een professionele manier verhogen door een meer repressieve aanpak jegens de ondernemingen die eraan trachten te ontsnappen. Ter gelegenheid van de interne informatiesessie die de FOD Financiën op 21 mei jl. organiseerde voor alle betrokken medewerkers, benadrukte het VBO ook het belang van de externe communicatie. Die moet ervoor zorgen dat de ondernemingen zelf mee de stap kunnen zetten naar al deze nieuwe veranderingen. Op te volgen dus!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.