Afzonderlijke aanslag van 5% geschrapt!

Verrassend genoeg is in de Commissie Financiën van 19 maart 2019 een wetsvoorstel van de PS goedgekeurd “houdende opheffing van de sanctie wegens niet-voldoende bezoldiging aan de bedrijfsleider”. Daarmee sneuvelt een van de meest ophefmakende maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting.


Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
26 maart 2019

Die afzonderlijke aanslag van 5% was een van de compenserende maatregelen bij de hervorming van de vennootschapsbelasting. Door de hervorming daalt het nominaal tarief van 33% en 25% in 2020. Omdat dat leidde tot een groeiend verschil tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, leek het de regering belangrijk om te strijden tegen eventuele vervennootschappelijking.

De afzonderlijke aanslag van 5% vormde een onderdeel in de strijd tegen vervennootschappelijking en  werd gevestigd op het ‘tekort’ aan uitbetaalde bedrijfsleidersbezoldiging. De afzonderlijke aanslag gold voor alle vennootschappen, niet alleen de kleine.

Groepen werden plots geconfronteerd met een extra belasting, enkel en alleen omdat ze vele verschillende vennootschappen gebruiken, wat perfect legitiem kan zijn.

Voor kleine vennootschappen was de afzonderlijke aanslag sowieso problematisch. Zoals de toelichting bij het wetsvoorstel correct stelt, dreigden zij geconfronteerd te worden met een dubbele sanctie als zij niet voldoende bezoldiging betalen aan de bedrijfsleider. Zij hebben niet alleen geen recht op het lagere tarief van 20% op de eerste 100.000 euro winst, maar krijgen er ook nog de afzonderlijke aanslag van 5% bovenop.

Kortom, de afzonderlijke aanslag van 5% leek enkel een bijkomende maatregel tegen vennootschappen, niet tegen vervennootschappelijking.

Als men via kunst- en vliegwerk een complexe bepaling invoert waarvoor vervolgens, bij wijze van spreken, een circulaire, een FAQ, een instructie en tientallen parlementaire vragen nodig zijn om ze te begrijpen, kan men zich afvragen of het sop de kool wel waard is. Als men de vervennootschappelijking wil aanpakken, is het logischer de personenbelasting interessanter te maken voor ondernemers in plaats van nieuwe complexe belastingen te verzinnen.

De afschaffing van de maatregel is momenteel enkel goedgekeurd in de Commissie Financiën. Het is nu wachten totdat de plenaire vergadering het wetsvoorstel goedkeurt. Naar verwachting zal dat geen probleem vormen. Er is momenteel geen inwerkingtreding bepaald in het wetsvoorstel. Daarover zouden bijkomende verduidelijkingen op komst zijn.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.