Fiscale consolidatie: nog een duwtje a.u.b.!

Met de wet van 25 december 2017 is een eerste belangrijke stap gezet naar de invoering van een stelsel van fiscale consolidatie in België. De hervorming van de vennootschapsbelasting maakt het immers mogelijk om in ons land een systeem van ‘groepsbijdrage’ toe te passen naar het voorbeeld van wat onder meer al in Zweden en Groot-Brittannië bestaat. Daardoor kan een winstgevende onderneming haar winsten van het jaar overdragen naar een andere vennootschap van de groep die zo haar eigen verliezen kan compenseren.


Jean Baeten, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
21 maart 2018

Met de invoering van een dergelijk systeem verlaat België eindelijk de groep van die laatste paar staten die geen enkele vorm van fiscale consolidatie kennen. Maar voor heel wat groepen die in ons land actief zijn, dreigt die eerste stap dode letter te blijven omdat het toepassingsveld dat de regering bepaalt uiterst beperkt, om niet te zeggen minimalistisch is: alleen ondernemingen binnen de EER die ze rechtstreeks voor 90% of meer in handen hebben komen in aanmerking.

Momenteel bespreekt de regering in tweede lezing een ontwerp van ‘herstelwet’ van de hervorming. Dat ontwerp moet de hervorming op een aantal punten verbeteren, vooral wat betreft de consolidatie. Het is van cruciaal belang die kans te benutten om het toepassingsveld te herbekijken en het uit te breiden naar alle onrechtstreekse deelnemingen van 90% of meer. Zo goed als alle landen passen nu al een dergelijke uitbreiding toe, die bovendien ten aanzien van het Europese recht onmisbaar is voor landen die al een systeem van groepsbijdrage hebben (zie onder meer de Scandinavische modellen waardoor België zich duidelijk laat inspireren). Volgens de Raad van State zou een beperking tot alleen de onrechtstreekse deelnemingen bovendien strijdig zijn met onze grondwet.

VBO – Het VBO dringt er bij de regering op aan om haar standpunt te herzien en het toepassingsveld uit te breiden naar alle onrechtstreekse deelnemingen van 90% of meer en ook naar vennootschappen die gevestigd zijn in een staat die met België een verdrag tot voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, dat voorziet in een automatische uitwisseling van gegevens en een non-discriminatieclausule bevat. Zo niet, zal de hervorming haar doelstellingen op het vlak van consolidatie missen en ons land blootstellen aan nog negatievere en luidere kritiek, aangezien nu al heel wat ondernemingsgroepen vastbesloten zijn om de huidige beperkingen aan te vechten voor de rechtbank.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.