‘Reparatiewet’ vennootschapsbelasting in het parlement

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen is in het parlement neergelegd. Dit wetsontwerp is in feite een reparatiewet die vooral de wetteksten van de vennootschapsbelasting technisch verduidelijkt of verbetert.


Wesley De Visscher, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
22 juni 2018

De wet introduceert o.a. een nieuwe antimisbruikbepaling met betrekking tot de notionele interestaftrek, schaft de fairnesstax af en trekt de belastingvermindering voor dividenden op van 640 tot 800 euro vanaf inkomstenjaar 2019. 

Het grootste gedeelte van de wettekst brengt technische verbeteringen aan de zgn. ATAD-maatregelen en de nieuwe fiscale consolidatie (de zgn. groepsbijdrage) aan. De regering mist echter een grote kans om deze fiscale consolidatie voldoende concurrentieel en efficiënt te maken. Zo blijft het toepassingsgebied beperkt tot directe deelnemingen en is de termijn – de band tussen vennootschappen van de groep moet gedurende minstens 5 opeenvolgende jaren behouden blijven – veel te lang. 

Het VBO is van mening dat ook indirecte deelnemingen in aanmerking moeten komen. Dat is het geval in bijna alle Europese landen. Alle directe buurlanden laten fiscale consolidatie op indirecte deelnemingen toe. Het Belgisch systeem loopt dus reeds achter op de omringende landen. De aantrekkelijkheid van ons systeem lijdt hieronder. Er zijn ook sterke argumenten dat het niet toelaten van indirecte deelnemingen strijdig is met het Europees recht. 

VBO – Het VBO kan alleen maar betreuren dat de regering deze keuzes niet heeft gemaakt. Het is een grote gemiste kans om het Belgisch systeem aantrekkelijker te maken. Een eventuele klacht bij de Europese overheden n.a.v. het niet toelaten van indirecte deelnemingen zou opnieuw wegen op de reputatie van België als investeringsland.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.