Werkgevers dringen aan op verlaging vennootschapsbelasting

De federale regering heeft de strijdbijl begraven en heeft de intentie om in de tweede helft van de legislatuur nog verschillende hervormingen door te voeren. VBO, UNIZO, UCM, UWE, BECI en VOKA kunnen dit alleen maar toejuichen, en dringen dan ook aan op een significante verlaging van de vennootschapsbelasting zonder invoering van een meerwaardebelasting: de eerste hervorming trekt investeringen aan, de tweede stoot ze af.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
20 april 2017

Door het schrappen van praktisch alle bestaande fiscale niches stijgt het effectieve tarief dat ondernemingen moeten betalen al jaren. Als de hervorming er niet komt, is het evenwicht tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting scheefgetrokken door de verhoogde roerende voorheffing (30% sinds dit jaar) en is de belastingdruk voor een vennootschap momenteel vaak zelfs hoger dan voor een natuurlijke persoon. Als er niet meer ademruimte komt, dan zullen ondernemers minder geneigd zijn om te groeien en zullen er dus ook minder extra arbeidsplaatsen bijkomen. Er moet sterk ingezet worden op groei om de tax shift tot zijn recht te laten komen.

De verlaging van de vennootschapsbelasting is dan ook cruciaal. De invoering van een meerwaardebelasting, zoals die vandaag op tafel ligt, is voor VBO, UNIZO, UCM, UWE, BECI en VOKA onaanvaardbaar. Als we bovendien bedrijven willen aanzetten om meer te investeren en zo private jobs te creëren, is een meerwaardebelasting allesbehalve een goed idee.

Een verlaging van de vennootschapsbelasting trekt investeringen aan, de invoering van een meerwaardebelasting stoot ze af. Ondernemingen die groeien bestraffen door hen opnieuw te belasten, kan onmogelijk een goed signaal zijn.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.