Het begrip ‘werkdag’ in het sociaal recht: zaterdag inbegrepen?

Alle sociale partners - werkgevers en vakbonden - pleitten op 16 november 2022 (NAR-advies nr. 2.325) voor de status quo: ze vroegen de wetgever om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat een zaterdag in het sociaal recht een werkdag blijft.


Jean-Charles Parizel, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
22 november 2022

Sommige commentatoren zijn vermoedelijk wat te hard van stapel gelopen toen het nieuwe boek I van het Burgerlijk Wetboek op 1 juli 2022 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2023 wordt daarin het volgende bepaald: “Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.” (Artikel 1.7, §3 van het nieuwe boek I van het Burgerlijk Wetboek). De wet biedt echter de mogelijkheid om van dit nieuwe civielrechtelijke beginsel af te wijken door middel van een wettelijke bepaling of een rechtshandeling die anders bepaalt (art 1.7, §7).

Naar aanleiding van een vraag over die mogelijkheid van de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk bevestigden de sociale partners, verenigd in de Nationale Arbeidsraad, unaniem dat ze het begrip ‘werkdag’ zoals dat momenteel in alle takken van het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht) wordt toegepast, wensen te behouden en dat een zaterdag bijgevolg een werkdag zou moeten blijven.

Er zijn talrijke voorbeelden van teksten waarin met dat begrip ‘werkdag’ rekening moet worden gehouden: de kennisgeving van een opzeggingstermijn, het verstrekken van een medisch getuigschrift, de bekendmaking van variabele werkroosters voor deeltijdse werknemers ... De toepassing van artikel 1.7, §3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in zijn huidige vorm leidt dan ook tot grote bezorgdheid bij de beoefenaars van het sociaal recht, die problemen en onduidelijkheid vrezen.

De sociale partners voerden de kardinale argumenten van voorspelbaarheid en rechtszekerheid aan om de status quo te verdedigen en de wetgever op te roepen zo snel mogelijk gevolg te geven aan hun unanieme standpunt.

Foto ©Shutterstock

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.